Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7

Skapad 2016-08-18 12:59 i Centrumskolan Halmstad
Terminsplanering för åk 6-7 ht-16
Grundskola 6 – 7 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Hur ska eleven lära?

Vi ska arbeta med olika läromedel - Lift off 3, Try hard 1, Spell well B, English with...games and activities (glosor, have/has, there is/are, texter)

Vi ska arbeta med olika stenciler (glosor, have/has, there is/are, texter)

Vi ska arbeta med ipad/dator (glosor, have/has, there is/are, texter, USA)

Vi ska lära genom spel och lekar (samtal, grammatik)

Vi ska lära genom filmer (glosor, grammatik, USA)

Bedömning;Vad ska bedömas?

Eleven ska kunna använda has/have och there is/are på engelska

Eleven ska producera enklare texter om välbekanta ämnen med relevanta begrepp

Eleven ska kunna samtala om välbekanta ämnen med relevanta begrepp

Eleven ska kunna berätta 5 fakta om USA (ex. om landet, skolsystemet, maten, kulturen)

Hur ska det bedömas?

Genom avcheckning via dialoger, översättningar och utförande av uppgifter, (under arbeta-tillsammans-pass samt på egen hand)

När ska det bedömas?

Bedömningen sker under hela terminen och summeras under december månad

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: