Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande biologi

Skapad 2016-08-18 13:02 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Biologi

Under detta arbetsområde ska vi studera livet. Vi kommer att lära oss att allt levande är uppbyggt av celler och hur dessa fungerar. Vi kommer titta närmare på bakterier och virus och lära oss om hur dessa organismer påverkar människan. Slutligen kommer vi lära oss om hur fotosyntesen fungerar och hur växter använder den för att överleva.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att du ska få kännedom om:

  • hur levande organismer är uppbyggda, lever och förökar sig.  
  • hur olika biologiska processer som fotosyntes och cellandning fungerar.
  • hur olika organismer påverkar människans levnadsvillkor.

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du vara bekant med dessa begrepp:

Organism, cell, DNA, cellkärna, cellmembran, cellvägg, kloroplast, vakuol, mitokondrie, lysosom, ribosom, fotosyntes, klorofyll, koldioxid, syre klyvöppningar, druvsocker, förbränning, cellandning, encellig, flercellig, mikroorganism, nedbrytare, antibiotika, epidemi, resistans, sporväxt, fröväxt, pistill, ståndare, pollinering, fruktämne, sporer

Arbetssätt

Vi kommer jobba med: 

- Lärarledda genomgångar

- Diskussioner i klass och i grupp

- Uppgifter enskilt och i grupp

- Se filmer

- texten i boken Spektrum biologi s. 8 - 9, 13, 18-21, 24 - 28, 52 - 53, 56, 58 - 60, 62 - 64 och en text om antibiotikaanvändning.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor vid ett skriftligt prov.

På provet ska du ha kunskaper om:

  • vad som kännetecknar allt levande.
  • djurceller och växtceller: deras uppbyggnad och funktion.
  • bakterier och virus; vad det är? Hur de lever? Hur de förökar sig?
  • antibiotikaanvändning och antibiotikaresistans. 
  • Fotosyntes och förbränning
  • Växter; uppbyggnad, pollinering, frö och frukt. 

Matriser

Bi
Bedömning: Grundläggande biologi

JAG....

Insats krävs
BESVARAR
frågor som: vad heter delarna i växt- och djurcellen? Hur är en bakterie uppbyggd? Hur förökar sig en bakterie? Hur är ett virus uppbyggd? Hur förökar sig ett virus? Vad heter delarna i en fröväxt?
kortfattat och med eventuellt något felaktigt svar.
utvecklat och i stort sett korrekt svar.
mer utvecklat eventuellt med ett mindre betydelsefullt felaktigt svar
FÖRKLARAR
Vilken funktion växt- och djurcellens delar har. vad fotosyntes och cellandning är och hur de kemiska reaktionerna går till. hur ett frö skapas från pollinering till färdig frukt.
Kortfattat med någon detalj
mer utförligt med flera detaljer
mycket utförligt och detaljerat.
JÄMFÖR
korspollinering och självpollinering och kan se en likhet eller en skillnad.
korspollinering och självpollinering och kan se en likhet och en skillnad.
korspollinering och självpollinering och kan se en likhet och en skillnad och en fördel eller en nackdel med någon av pollineringsformerna.
RESONERAR
genom att uppge en risk eller en möjlighet med dagens användning av antibiotika.
genom att uppge en risk eller en möjlighet med dagens användning av antibiotika och förklarar hur risken eller möjligheten påverkar människors levnadsvillkor.
genom att uppge en risk och en möjlighet med dagens användning av antibiotika och förklarar hur risken och möjligheten påverkar människors levnadsvillkor.
RESONERAR
kring vad som är levande eller icke levande genom att ge ett exempel på vad som kännetecknar det som lever.
kring vad som är levande eller icke levande genom att ge några exempel på vad som kännetecknar det som lever.
kring vad som är levande eller icke levande genom att ge flera exempel på vad som kännetecknar det som lever.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: