Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi med Gilbert.

Skapad 2016-08-18 13:20 i Regnbågsskolan Gullspång
Enkla vardagsexperiment utifrån en saga om draken Gilbert.
Grundskola 4 Kemi

Innehåll

1. Inledning:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser

2. Övergripande mål:

3. Kursplanemål:

Kunskapskraven är hämtade från nivå A för årskurs 6.

4. Konkretiserade mål:

Du ska lära dig:

 • hur vi människor påverkar miljön, miljöförstöring.

 • kemiska begrepp

 • att allt består av atomer

 • varningssymboler och varningsetiketter på farliga ämnen

 • att genomföra experiment/undersökningar.

 • att dokumentera dina undersökningar med hjälp av hypoteser, resultat och förklaringar.

5. Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • genomföra experiment

 • dokumentera dina undersökningar med hjälp av text och bild.

 • använda olika kemiska begrepp,

6. Undervisning:

Du kommer att få undervisning i vad kemi är genom att följa draken Gilbert på hans äventyr.

Du kommer att få en inblick i hur vulkaner, åska, blixtar fungerar.

Vi kommer också att titta vad luft är och vad som påverkar luften t ex. miljöförstöringar och hur vi kan förhindra det.

Vi kommer att titta på vanliga kemikalier i hemmet och hur de är märkta.

Du kommer också att få lära dig att experimentera, skriva laborationsrapporter och att ha hypoteser.

Vi kommer också att titta på vad en atom är.

7. Tillämpningsuppgift:

Du ska enskilt eller tillsammans med andra genomföra experiment och dokumentera dessa med hjälp av bild och text.

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Kopia av Kemi med Gilbert.

Fakta och förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kan grundfakta i det avsnitt som behandlas
Har kunskap i och förståelse för ämnesområdet tillräckligt för att föra enkla resonemang
Har tillräckliga kunskaper och förståelse för att dra egna slutsatser och föra resonemang.
Kan föra samtal och diskussioner framåtsamt fördjupa och bredda dem.

Experimentellt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kan utföra enkla experiment genom att följa en instruktion. Göra en enkel redovisning av experimentet
Kan utföra olika typer av experiment enligt instruktioner samt föra enkla resonemang kring resultatet.
Kan utföra olika typer av experiment enligt instruktioner samt föra resonemang kring resultatet.
Kan korrekt utföra experiment, dra egna slutsatser samt utifrån resultatet vidarutveckla egna frågeställningar. Skriva en enkel laborationsrapport.

Kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kan lyssna och delta i en diskussion.
Kan komma med egna idéer och synpunkter som är relevanta i diskussionen. Kan redovisa kunskaper både muntligt och skriftligt.
Kan med egna ord muntligt eller skriftligt delge andra kunskaper eller idéer som för diskussionen vidare.
Kan tillämpa tidigare erfarenheter och kunskaper på ett relevant sätt i nya diskussioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: