Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet och identitet

Skapad 2016-08-18 13:28 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Pedagogisk planering till arbetsområde pubertet och identitet

Innehåll

Mål och språkmål

Att ha kunskaper om människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Att kunna använda sina kunskaper för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.

Att kunna föra resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och relatera detta till samband i kroppen.

Att kunna förstå, beskriva och använda följande begrepp i tal och skrift och för att beskriva samband i kroppen:

könsorgan, befruktning, reproduktion, fosterutveckling, förlossning, mens, pubertet, hormoner, sexualitet, identitet, jämställdhet, normer

Arbetssätt och stöttning

- Arbete i grupp med projekt (undersöka ett begrepp och förbereda en presentation)

- Bearbetning av text, enskilt, i par och i grupp

- Diskussionsgrupper kring provfrågorna, vid flera tillfällen/konstellationer

- Digitala begreppskort, repetera då och då. Sambandskedjor i grupp, par och enskilt.

- Utgångspass med uppföljning

- Modeller för skrivande av olika texttyper och respons under skrivandet

- Kamratbedömning och individuell bedömning under skrivprocessen

- Matris för olika kunskapsnivåer

- Se film om att resonera och ge exempel

- Läsning i:

Utkik biologi kapitel Våra könsorgan, Ett nytt liv s. 148-157, Pubertet, idetitet och kärlek 158-167, Lätta Sexboken, Världens viktigaste bok, Ja jag har mens, hurså?

Bedömning

En formativ återkoppling skriftligt i mitten av arbetet, vi tittar då på matrisen vid enskilt samtal och de får 1-2 utvecklingspilar.

Löpande bedömning under arbetets gång

Slutbedömning: prov där frågorna delats ut i början av arbetsområdet.

Prov Pubertet och  identitet

 1. Hur kan ett barn bli till?
 2. Vad kan hända i puberteten?
 3. Vad är kärlek och identitet?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Pubertet och identitet

Matris pubertet och identitet

På väg
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera och ta ställning
Du kan med viss hjälp kommunicera i frågor som rör hälsa.
Du kan kommunicera i frågor som rör hälsa.
Du kan kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa på ett sätt som för diskussionen framåt.
Du kan kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa på ett sätt som fördjupar och breddar diskussioner.
Resonera om samband
Du kan med viss hjälp resonera om pubertet.
Du kan resonera om pubertet och relatera till något enkelt samband i kroppen.
Du kan resonera om pubertet och relatera till samband i kroppen.
Du kan resonera om pubertet och hälsa och relatera till samband i kroppen.
Begrepp
Du känner till några få begrepp och kan med viss hjälp använda dem för att beskriva samband i kroppen.
Du känner till en del begrepp och kan använda dem för att beskriva samband i kroppen.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem för att beskriva samband i kroppen.
Du känner till flera begrepp och kan använda dem för att beskriva och analysera samband i kroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: