Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel

Skapad 2016-08-18 13:31 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Arbetsområde i åk 4.
Grundskola 4 Musik

Vi arbetar med samspel på olika sätt. För att kunna spela och sjunga tillsammans behöver vi kunna lyssna på varandra och samarbeta på ett bra sätt. Vi kommer att arbeta med samspel och kommunikation i sång, spel och rörelse. Vi kommer även att träna på att samtala om musik.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Musicera

 • Sjunga tillsammans i olika genrer, unisont och i stämmor.
 • Spela tillsammans i ensemble på olika instrument, som piano, gitarr, trummor och bas.

Skapa

 • Kombinera musik och rörelse, visa hur olika musik påverkar kroppen.
 • Improvisera i rörelse till musik.
 • Komponera rörelsekompositioner, enskilt, i par och i grupp.

Musikens sammanhang

 • Analysera och samtala om musik som vi lyssnar på - ta reda på genre, lyssna efter vilka instrument som spelar, fundera över musikens funktion och sammanhang.
 • Samtala om och bedöma både det egna och kompisarnas spel och sång.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Så här arbetar vi

 • Sjunga olika låtar, som vi också spelar.
 • Spela ackord på piano och gitarr.
 • Spela melodier på piano.
 • Spela basstämmor på elbas.
 • Spela trumkomp på trumset.
 • Spela tillsammans i ensemble på olika instrument.
 • Arbeta med samspel och kommunikation i rörelse.
 • Improvisera i rörelse till olika sorters musik.
 • Skapa rörelsekompositioner, enskilt, i par och i grupp.
 • Samtala om och analysera musik som vi lyssnar på.
 • Arbeta med genrekännedom.
 • Arbeta med självbedömning och kamratbedömning.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Bedömning

Vi ska bedöma din förmåga att:

Musicera

 • delta i gemensam sång, unisont och i stämmor och följa rytm och tonhöjd.
 • spela melodi, ackord, basstämma och trumkomp - enskilt och i ensemble.

Skapa

 • improvisera i rörelse till musik, så att passar ihop och följer instruktionen.
 • komponera till musik, så att det passar ihop och följer instruktionen.

Musikens sammanhang

 • kunna resonera om ditt eget och andras musicerande.
 • kunna beskriva hur du upplever olika musik och hur olika musik används för att påverka människor.

 

Hur ska vi bedöma?

Musicera

 • När du sjunger visar du din förmåga att följa tonhöjd och rytm.
 • När du spelar visar du din förmåga att spela melodi, ackord, trumkomp och basstämmor.
 • Vi samtalar om hur det låter och vad du kan öva på för att förbättra och komma längre.

Skapa

 • När du deltar i improvisationer och kompositionsövningar visar du din förmåga att följa instruktionen och få det att passa ihop och fungera som helhet.

Musikens sammanhang

 • När du bedömer ditt eget och dina kompisars musicerande visar du din förmåga att resonera.
 • När du deltar i samtal om den musik vi lyssnar på och berättar hur musiken får dig att känna och tänka visar du din förmåga beskriva musik och hur den kan påverka.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Matriser

Mu
Ensemble

Musicera

 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sång
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när de andra sjunger.
Jag deltar när vi sjunger. Jag försöker att lyssna på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag försöker följa tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm.
Jag deltar när vi sjunger. Jag lyssnar på de andra och på instrumenten som spelar till. Jag följer tonhöjd och rytm. Jag hör om jag själv eller en kompis sjunger fel och kan då rätta till det.
Melodispel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan spela delar av en melodi. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag behöver hjälp att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela övervägande delar av en melodi. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe igen om jag kommer av mig.
Jag kan spela en melodi. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.
Basspel
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan spela delar av en basstämma. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag behöver hjälp att följa puls, takt och rytm.
Jag kan spela övervägande delar av en basstämma. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe igen om jag kommer av mig.
Jag kan spela en basstämma. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.
Ackompanjemang
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag deltar när vi spelar.
Jag kan byta mellan några ackord om jag får tid på mig. Jag försöker att lyssna på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag behöver hjälp för att följa puls, takt och rytm.
Jag kan byta mellan några ackord med flyt. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag följer puls, takt och rytm, men behöver hjälp för att komma in på rätt ställe och jag kommer av mig.
Jag kan byta mellan olika ackord. Jag lyssnar på de andra som spelar/sjunger samtidigt. Jag hjälper till att hålla puls, takt och rytm. Jag kan komma in igen om jag kommer av mig. Jag kan visa och hjälpa en kompis.

Musikens sammanhang

 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Resonera om ditt och andras musicerande
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag kan kort beskriva mitt eget/andras musicerande. Jag kan använda musikbegrepp om jag får hjälp.
Jag kan beskriva mitt eget/andras musicerande och ge tips om förbättring. Jag försöker använda olika musikbegrepp på egen hand.
Jag kan utförligt beskriva mitt eget/andras musicerande och ge tips om förbättring. Jag använder självständigt olika musikbegrepp.
Beskriva musikupplevelser
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Jag lyssnar när vi samtalar.
Jag kan kort beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på något sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan beskriva hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Jag kan beskriva utförligt hur jag upplever olika sorters musik. Jag kan komma på flera olika sätt som musiken kan påverka mig och andra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: