Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blomma, fotosyntes och pollinering

Skapad 2016-08-18 13:47 i Snöstorpsskolan Halmstad
Blommor, fotosyntes, pollinering och Carl von Linné.
Grundskola 4 NO (år 1-3) Biologi

Vi startar terminen med att lära oss mer om blommor och andra växter! Vi kommer att gå ut och titta på och ta reda på mer om blommor i vår närmiljö!

Innehåll

Våra mål

Du ska:
-känna till hur växter kan grupperas
-kunna namnge blommans delar: rot, stjälk, blad, kronblad, foderblad, ståndare och pistill
-kunna namnge minst 5 vanliga blommor
-förstå och använda begreppen pollinering och fotosyntes.
-kunna genomföra och dokumentera enkla fältstudier
-kunna berätta något om Carl von Linné

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att:
-gå ut i skogen för att titta på och undersöka olika blommor (fältstudier).
-dokumentera (skriva och rita) våra fältstudier.
-diskutera olika sätt att dela in blommor och växter.
-skapa egna planscher om fotosyntes

Bedömning

Du visar att du nått våra mål genom att:
-du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussionerna samt använder biologins begrepp
-du dokumenterar dina fältstudier
-du kan visa och namnge blommans delar samt kan namnge minst 5 blommor
-du och en kompis gör en plansch om fotosyntesen
-du kan berätta något om Carl von Linné

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: