Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, HT-16

Skapad 2016-08-18 13:57 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Svreige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?
Grundskola 4 – 6 Historia

Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Förankring i kursplanen - syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering av mål

Du ska visa att du kan återge, i stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex hur bönderna levde eller uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Arbetssätt

titta på film
läsa texter
titta på bilder
någon läser för / berättar
söka på internet
prata med någon om det man läst
stödord
begreppslista


Utvärdering

Matriser

Hi
Vasatiden, VT-14

Gustav Vasa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: