Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi fabrica de nubes ****

Skapad 2016-08-18 14:27 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Denna planering är för modersmålsundervisning i spanska för Åk f-3
Grundskola F – 3 Modersmål

Genom  sagor kommer vi att  fritt uttrycka våra erfarenheter från skola, hem, kompisar.

Innehåll

MÅL

1. Du ska bli bättre på att samtala om olika sorters texter  på spanska.

2.Du ska bli bättre på att skriva olika sorters texter  på dit modersmålet

3. Du ska lära deg om  musik och sagor från olika spansktalande länder .

4. I slutet av termin kan du skriva din egen saga.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Innehåll och genomförande

Varje kapitel fokusera vi på utveckla i skrivning och läsning processen.

Varje kapitel vi ska lära oss sagor, sången och ramsor från olika spansktalande kulturer.

I slutet kommer vi att samla på alla sagor i en stor sammlig.

 

 

 

 

Redovisning

Du kommer att skriva och presentera olika texter framför klassen.

Du kommer och sjunga, leka, rita och utveckla dina traditioner från ditt/ dina spansktalande land/ länder.

Genom olika uppgifter kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan svenska och spanska barn sagor.

.

E-twinning projekt: Vänner runt om i värden

- spela in en video där eleven säger sitt namn och ålder.

- spela in en video där eleven säger/ läser en rim, ramsa. gåta eller sång.

- eleven ritar / målar en bild inspirerad om de andras elevernas bidrag.

Matriser

Ml
SPANSKA MODERSMÅL FÖR HÖSTEN 2016

SPANSKA MODERSMÅL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkel sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt
Förmågan att skriva
Eleven kan uttrycka sej enkelt i skrift
Eleven kan uttrycka sej utveklat i skrift
Eleven kan uttrycka sej välutvecklat i skrift
Förmågan att jämföra spanska och svenska
Eleven kan upptäcka likheter mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska
Eleven kan fastställa likheter och skillnader mellan spanska och svenska och använda sig av dessa i nya teman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: