Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Chez Nous 1

Skapad 2016-08-18 14:29 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar med franskan första små steg. Hälsningsfraser, räkneord 1-12 och så vidare.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Du kan redan en del franska, vilket du märker när vi börjar med kapitel 1. Under de kommande veckorna ska du få möjlighet att lära dig hur man hälsar på franska, räkneorden 1-12. Du lär dig hur du presenterar dig och hur du frågar hur gammal någon är.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du lär dig om hälsningsfraser, att presentera dig och fråga om ålder, att räkna till 12. Du lär dig att uttrycka detta i tal och skrift. Vi pratar om Frankrike och om hur man hälsar där.

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer muntlig aktivitet i klassen, uppgifter vi gör tillsammans och enskilt, uttal och artighetsfraser, samt övningar och skriftliga uppgifter.

Eleven kan förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enligt det vi har arbetat med under lektionen.

Eleven kommenterar några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper - till exempel när vi pratar om Frankrike och vad som är franskt och jämför med det vi själva möter i vår egen kultur.

Undervisning och arbetsformer

Vi har muntliga och skriftliga övningar. Vi pratar om Frankrike och vad som är franskt.

Vi kommer att lyssna på franska texter för att höra tydligt talat språk i form av texter, små dialoger och liknande. Vi pratar om franskt uttal, lite stavning och viss grammatisk struktur. Det finns möjlighet att arbeta med franska via nätet:
http://www.bonline.se/-Handledningar-/Chez-nous-1/Chapitre-1/

Man kan träna glosor via glosmastaren.se eller glosor.eu.

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: