👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid Ht 2017

Skapad 2016-08-18 14:30 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 9 Historia

Under 1800-talet förbättrades människornas levnadsvillkor för varje generation i västvärlden. Vid sekelskiftet rådde en stor framtidsoptimism. Ökad ekonomisk tillväxt och ständig teknisk utveckling, gav människorna en övertygelse om att människan med sina nya kunskaper skulle kunna skapa en bättre värld. Med facit i hand vet vi att den första delen av 1900-talet kom att innehålla två världskrig med stora mänskliga lidanden - en tid med stora ekonomiska, tekniska, sociala och politiska förändringar.

Innehåll

Mål

Vi kommer att studera under v 35-43 och främst arbeta med historieboken utkik

delar av sidorna190-250

- orsakerna till första världskrigets utbrott, dess förlopp och konsekvenser

- mellankrigstidens ekonomiska och politiska utveckling, med särskilt fokus på USA och Tyskland.

- det andra världskrigets förlopp och konsekvenser.

- hur enskilda människor är med och påverkar historiens förlopp, hur information och propaganda används som ett medel för att påverka

- Förintelsen och övriga folkmord

 

Bedömning

Du kommer bedömas utifrån dina inlämningsuppgifter, diskussioner i klassrummet och via de test som du gör skriftligt.

Viktigt att kunna:


-orsaker till första världskrigets utbrott
-fredsuppgörlsen
-ekonomiska krisen som startade i USA och drabbade hela världen
-diktaturer i Europa under mellankrigstiden
-utvecklingen i Sovjetunionen och Tyskland
-nazismens ideologi
-grundtankar i svenska folkhemmet
-allianser och förbund vid tiden för krigsutbrott
-viktiga händelser och vändpunker för krigsförloppet
-judeförföljelse och förintelsen
-svensk politik under kriget

Viktiga ord och begrepp:
trippel-ententen, centralmakterna,västfronten,skyttegrav,Versaillesfreden, tsar, revolution, kommunism, börskrasch, depression, den nya given, kollektivisering, inflation, nazism, anitsemitism, facism, folkhemmet, axelmakterna, lebensrsum, de alllierade, förintelsen, kristallnatten, getton, koncentartioenläger, neutralitet, ransonering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9