Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flottegrupp - Förskolan Båten

Skapad 2016-08-18 14:45 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Flotten är en femårsgrupp bestående av de äldsta barnen på förskolan. Det är 14 barn från fyra avdelningar som träffas två förmiddagar i veckan.
Förskola
Under barnens sista år på förskolan ska de få känna att de är störst på förskolan samtidigt som en nyfikenhet in i skolvärlden väcks! Genom lek med matematik, språk och teknik under hösten och "Hitta Vilse" under våren kommer barnen få nosa på hur det är i förskoleklassen. Flottegrupp har vi på tisdagar och torsadagar mellan 09.30-10.45.

Innehåll

Metod

Under hösten kommer vi att arbeta med ett material från UR som heter "Tunggung-Lek med språket i förskolan!" Upplägget följer Tungans promenad genom Tunggungslandet. De leker med orden på ett sätt som får alla att skratta och förstå hur tokigt det kan vara om man tex sätter på sig mossa på huvudet istället för en mössa! Vi kommer att titta på ett avsnitt per vecka och sedan rita något från avsnittet i ett häfte som alla barnen får. De ritar under tiden som de hör sången som också spelas under programmet.

Under våren kommer vi att fråga barnen vad de skulle vilja göra sista året på förskolan och planera efter deras önskemål. Efter påsk kommer vi att förlänga Flottetiden så vi hinner både vara inne och ha teori och vara ute för praktiska övningar. Vi kommer lära oss allt om "Allemansrätten" och vi kommer köra en kurs från Civilförsvaret som heter "Hitta Vilse" och bygger på att lära barnen både teoretiskt och praktiskt hur man gör om man går vilse i skogen. Barnen får ett arbetshäfte och vi kommer att göra praktiska övningar i skogen. Avslutningsvis får de ett diplom och en visselpipa!

En dag i veckan kommer vi lägga fokus på rörelselek. Genom rörelse kan man öka sin egen självkänsla samt den sociala förmågan att vara tillsammans med andra barn. Syftet med att arbeta mer aktivt med rörelse är att det är viktigt för barn att lära känna sin kropp, att bli medveten om sin förmåga till rörelse samt att utveckla och träna den.

 

Mål

 • Vi vill att barnen ska får en vi-känsla och de ska tycka att det är roligt och meningsfullt att träffas och lära sig nya saker!
 • De ska tycka att det är lätt och roligt att leka med språket och de ska ha blivit stimulerade och utmanade i sin språk- och kommunikationsutveckling.
 • De ska kunna förstå lättare instruktioner och de ska kunna koncentrera sig kortare stunder.
 • De ska ha utvecklat sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed känna att de kan påverka sin tid på förskolan.
 • De ska få grundläggande kunskaper om "Allemansrätten"!
 • De ska veta vad de ska göra om de kommer vilse i skogen!
 • De utmanas och stimuleras i sin motoriska utveckling.

Utvärdering

Vi kommer tillsammans med barnen att utvärdera deras sista år på förskolan innan de går över till förskoleklassen!

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: