Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 ht 2016

Skapad 2016-08-18 14:52 i Surteskolan Ale
Grundskola 2 – 3 Svenska

Pedagogisk planering för svenska ht 2016 för år 2 Denna planering bygger på de moment som finns med i kursplanen i svenska med uppnående mål i slutet av år 3. Följande innehåll arbetar barnen med utifrån sin egen nivå och sina egna förutsättningar.

Innehåll

Innehåll

Läsa

 • Träna läsning i olika former (t. ex. självständig läsning och parläsning).
 • Träna på olika lässtrategier.
 • Träna läsförståelse i både fakta- och skönlitterära texter.
 • Arbeta med läsförståelse-material där vi både tränar på att hitta fakta men även att läsa mellan raderna.
 • Läsa olika slags skönlitteratur, både själv och tillsammans. Diskutera, samtala och analysera innebörden i det skriva, samt kunna koppla det till egna upplevelser.


Tala/ Lyssna

 • Träna på att lyssna och återberätta vid olika samtalssituationer. 
 • Träna på att muntligt redovisa ett arbete. För en liten grupp, en kompis eller en vuxen. 
 • Träna på att följa muntliga och skriftliga instruktioner. 
 • Träna på att berätta om egna erfarenheter för en mindre grupp.


Skriva

 • Skriva skönlitterära berättelser där vi tränar på följande: 
 • Träna på att beskriva en person. 
 • Träna på att beskriva en miljö.
 • Träna på att skriva dialog. 
 • Träna på att göra handlingen tydlig och begriplig för läsaren. 
 • Träna på att avsluta en berättelse och knyta ihop lösa trådar. 
 • Skriva faktatexter utifrån givet innehåll.


Textbearbetning

 • Träna din handstil så att dina texter är läsliga. 
 • Träna på att skriva meningar där du använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. 
 • Skapa berättande texter med tydlig inledning, handling och avslutning. 
 • Träna på att renskriva texter med hjälp av datorn. 
 • Träna på att förtydliga och bearbeta sina texter utifrån given respons. 
 • Träna på stavning av elevnära ord.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Hur hemmet kan stötta

Utifrån innhållet i denna planering så kan ni hemma prata om ovanstående då barnen läser, skriver och talar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: