Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik för 4a

Skapad 2016-08-18 14:55 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Matematik 4A

Kapitel 1

Taluppfattning
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa & skriva tal
Kunna läsa och skriva tal
Kan läsa och skriva tal upp till 10 000 med hjälp.
Kan läsa och skriva tal upp till 10 000 med viss hjälp.
Kan självständigt läsa och skriva tal upp till 10 000.
Talsystemet
Förstå vårt talsystem
Veta att vi har ett talsystem och kunna nämna några av talsorterna med hjälp.
Kan förklara vårt talsystem och nämna talsorterna med viss hjälp.
Kan förklara vårt talsystem och nämna talsorterna.
Storleksordning
Kunna ordna tal efter storlek.
Kan ordna tal efter storlek med hjälp.
Kan ordna tal efter storlek med viss hjälp.
Kan självständigt ordna tal efter storlek med hjälp.
Tallinje
Kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje.
Kan läsa av och sätta ut tal på en tidslinje med hjälp.
Kan läsa av och sätta ut tal på en tidslinje med viss hjälp.
Kan självständigt läsa av och sätta ut tal på en tidslinje.

Kapitel 2

Addition & subtraktion
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.
Vet att addition och subtraktion hör ihop.
Kan förklara hur addition och subtraktion hör ihop samt med viss hjälp ge exempel på det.
Kan förklara hur addition och subtraktion hör ihop samt kan ge exempel på det.
Likhetstecknet
Veta hur likhetstecknet används.
Kan med hjälp visa hur likhetstecknet används.
Kan med viss hjälp visa hur likhetstecknet används.
Kan självständigt visa hur likhetstecknet används.
Addition
Kunna addera inom talområdet 0-10 000.
Kan med hjälp addera inom talområdet 0-10 000.
Kan med viss hjälp addera inom talområdet 0-10 000.
Kan självständigt addera inom talområdet 0-10 000.
Subtraktion
Kunna subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Kan med hjälp subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Kan med viss hjälp subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Kan självständigt subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Problemlösning
Kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.
Kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning med hjälp.
Kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning med viss hjälp.
Kan självständigt använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning.

Kapitel 3

Geometri
 • Ma  4-6   Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historik
Känna till något om hur man mätte längd förr.
Känna till något om hur man mätte längd förr.
Sträckor
Kunna mäta sträckor.
Kan med hjälp mäta sträckor.
Kan med viss hjälp mäta sträckor.
Kan självständigt mäta sträckor.
Kunna rita upp sträckor.
Kan med hjälp rita upp sträckor.
Kan med viss hjälp rita upp sträckor.
Kan självständigt rita upp sträckor.
Uppskattning
Kunna uppskatta och mäta längd.
Kan med hjälp uppskatta och mäta längd.
Kan med viss hjälp uppskatta och mäta längd.
Kan självständigt uppskatta och mäta längd.
Enheter
Kunna växla mellan olika enheter för längd.
Kan med hjälp växla mellan olika enheter för längd.
Kan med viss hjälp växla mellan olika enheter för längd.
Kan självständigt växla mellan olika enheter för längd.
Geometriska objekt
Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt.
Vet att det finns geometriska objekt och kan namnge några.
Kan namnge några geometriska objekt och med viss hjälp förklara dess egenskaper.
Kan namnge några geometriska objekt och förklara dess egenskaper.
Geometriska figurer
Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Kan med hjälp rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Kan med viss hjälp rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Kan självständigt rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
Omkrets
Kunna räkna ut figurers omkrets.
Kan med hjälp räkna ut figurers omkrets.
Kan med viss hjälp räkna ut figurers omkrets.
Kan självständigt räkna ut figurers omkrets.

Kapitel 4

Multiplikation och division
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband
Förstå hur multiplikation och division hör ihop.
Vet att multiplikation och division hör ihop.
Kan förklara hur multiplikation och division hör ihop samt med viss hjälp ge exempel på det.
Kan förklara hur multiplikation och division hör ihop samt kan ge exempel på det.
Förstå hur addition och multiplikation hör ihop.
Vet att addition och multiplikation hör ihop.
Kan förklara hur multiplikation och addition hör ihop samt med viss hjälp ge exempel på det.
Kan förklara hur multiplikation och addition hör ihop samt kan ge exempel på det.
Multiplikation
Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t.ex. 5x60, 5x600
Kan multiplicera med hela tiotal och hundratal med hjälp.
Kan multiplicera med hela tiotal och hundratal med viss hjälp.
Kan självständigt multiplicera med hela tiotal och hundratal.
Kunna multiplicera tal som 3x47 och 2x536
Kan med hjälp multiplicera tal som 3x47 och 2x536. Vet hur man ställer upp talet.
Kan med viss hjälp multiplicera tal som 3x47 och 2x536. Vet hur man ställer upp talet och kan med viss hjälp räkna ut det.
Kan självständigt multiplicera tal som 3x47 och 2x536. Vet hur man ställer upp talet och kan räkna ut det.
Division
Kunna använda kort division, t.ex. 84/4, 396/3
Kan med hjälp räkna kort division med tal som går jämt upp t.ex. 84/4 och 396/3.
Kan med viss hjälp räkna kort division med tal som går jämt upp t.ex. 84/4 och 396/3.
Kan självständigt räkna kort division med tal som går jämt upp t.ex. 84/4 och 396/3.
Problemlösning
Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Kan med hjälp välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Kan med viss hjälp välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.
Kan självständigt välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift.

Kapitel 5

Tabeller och diagram
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller
Kunna hämta fakta ur tabeller.
Kan med hjälp hämta fakta ur tabeller.
Kan med viss hjälp hämta fakta ur tabeller.
Kan självständigt hämta fakta ur tabeller.
Kunna ordna fakta i en tabell.
Kan med hjälp ordna fakta i en tabell.
Kan med viss hjälp ordna fakta i en tabell.
Kan självständigt ordna fakta i en tabell.
Avprickningstabell
Kunna göra en avprickningstabell.
Kan med hjälp göra en avprickningstabell.
Kan med viss hjälp göra en avprickningstabell.
Kan självständigt göra en avprickningstabell.
Stapeldiagram
Kunna läsa av och förstå stapeldiagram.
Kan med hjälp läsa av ett stapeldiagram.
Kan med viss hjälp läsa av ett stapeldiagram samt förklara stapeldiagrammets olika delar.
Kan läsa av ett stapeldiagram samt förklara stapeldiagrammet olika delar.
Kunna rita ett stapeldiagram.
Kan med hjälp rita ett stapeldiagram.
Kan med viss hjälp rita ett stapeldiagram.
Kan självständigt rita ett stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: