Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 2017-2018

Skapad 2016-08-18 14:57 i Hedens skola Öckerö
Detta kommer vi att arbeta med i årskurs 1 i ämnet Svenska.
Grundskola 2 Svenska
LÄSA SKRIVA TALA LYSSNA

Innehåll

Det här ska du arbeta med

Läsa och skriva:

 • läsa olika typer av texter, enskilt och i par
 • återberätta vad du har läst.
 • skriva läsligt för hand.
 • skriva korrekta meningar.
 • skriva olika typer av texter (berättande, beskrivande, instruerande)
 • alfabetet (vokaler och konsonanter)
 • enkla stavningsregler

Tala, lyssna och samtala:

 • tala inför en grupp.
 • lyssna och återberätta det du har hört.
 • Koppla det vi har läst med sina egna erfarenheter
 • samtala/diskutera i mindre grupp
 • följa en enkel muntlig instruktion.

Språkbruk:

 • hur vi pratar med varandra.

Så här ska vi göra

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. 

 • Vi läser varje dag. 
 • Vi har olika läsövningar och skrivövningar. 
 • Vi samtalar dagligen om vardagsnära ämnen.
 • Boktipsare

Vi kommer att bedöma

 

Läsa och skriva: 

Att du kan:

 •  läsa en enkel text 
 •  skriva en enkel text av olika slag
 •  alfabetet
 •  återberätta vad du har läst

Tala, lyssna och samtala

Att du kan:

 •   lyssna på en enkel instruktion och följa den
 •   lyssna på någon som talar
 •   tala inför en grupp
 •   återberätta en händelse eller något du har hört och koppla en text till dina erfarenheter

Kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: