Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HK: Tryggt och säkert i kök och hem. Åk 7-9 Läsåret 16/17

Skapad 2016-08-18 15:06 i Öjersjö Brunn Partille
Ämne: Hem- och konsumentkunskap I dagligt tal "Hemkunskap" Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och intresse för olika sysslor i hemmet, kost, hälsa, ekonomi, konsumtion och miljö.
Grundsärskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer bland annat lära oss om hemmets ekonomi. Vi kommer även fördjupa våra kunskaper om livsmedel, hälsa och matlagning och bakning.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Vi kommer gå igenom följande kunskapsområden:

Detta ska du lära dig

Du ska få lära dig:

- Undvika faror och olyckor i kök och hem

-  Hygien och rengöring i kök och hem

- Skapa trivsel i kök och hem

- Utgifter och inköp för kök och hem

- Matlagning och bakning: Användbara och säkra metoder för att tillaga olika slags maträtter som passar som mellanmål eller  enkla huvudmål. 

Du kommer även att lära dig om:

- Livsmedel; varifrån de kommer, grödor och odling, märkning, säsongsmat, priser etc. 

- Planering  av olika arbetsuppgifter.

- Hur du ska äta för att må bra.

- Samarbete med klasskamrater

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2016

Detta ska vi arbeta med

Under höstterminen kommer vi bland annat lära oss om hur kök och hem blir en trygg, säker och trivsam plats att vistas i.

Det handlar exempelvis om hur man undviker faror, olyckor, smuts och sjukdomar i hemmet.

Under vårterminen kommer vi bland annat lära oss om viktiga inköp och kostnader för kök och hem och hur en familj / person kan planera och göra för att detta ska fungera bra.

Vi kommer även lära oss om mat från olika länder och själva välja maträtter och recept som vi bjuder våra klasskamrater på.

 

Arbetssätt:

Vi kommer ha lektioner i hemkunskap en gång i veckan i skolans gemensamma hemkunskapssal. Under lektionen varvas praktiskt köksarbete med teoretiska arbetsuppgifter, filmer och gemensamma genomgångar. Eleverna arbetar både på egen hand och tillsammans med en klasskamrat. 

Undervisningen sker muntligt och med enkla texter, bilder och tydliggörande symbolbilder (SymWriter) vid behov. Utöver hem- och konsumentkunskapsläraren finns extra personal med under lektionen.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2016

Kunskapskrav

Kunskapskraven är följande:

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån dina individuella förmågor och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2016

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  7-9
 • Matlagning och bakning. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och av andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och andra uppgifter i hemmet och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande. Hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån kvalitet, miljömärkning och ursprungsmärkning.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras. Hur det påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring och olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 9
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 9
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge något exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på praktiska problem.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge något exempel.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 9
 • I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett delvis fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 9
 • I arbetet använder eleven redskap, teknisk utrustning, livsmedel och metoder på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och ge några exempel på hur varierande och balanserande måltider kan sättas samman och anpassas till olika behov.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet och lösa praktiska problem på ett väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om hur olika konsumtionsval och handlingar i hemmet kan påverka hälsa, miljö och ekonomi och ge några exempel.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Hkk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: