Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mio min Mio åk 4

Skapad 2016-08-18 15:08 i Västerholm Grundskolor
Pedagogisk planeringen för läsprojekt Mio min Mio.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska

Polisen i Stockholm efterlyser 9-årige Bo Vilhelm Olsson som sedan i förrgår kväll varit försvunnen från sitt hem, Upplandsgatan 13. Bo Vilhelm Olsson har ljust hår och blå ögon och var vid försvinnandet klädd i korta bruna byxor, grå stickad tröja och liten röd luva. Meddelanden om den försvunne lämnas till polisens ordonnansavdelning

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Centralt innehåll

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Läsa skönlitteratur, skriva läslogg och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Hur man använder ordböcker för stavning och ordförståelse.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Så här ska vi arbeta

I detta moment kommer vi att läsa ungefär ett kapitel varje vecka. Vi tränar på att skriva en läslogg där vi sammanfattar det vi läst och arbetar med läsförståelsefrågor till varje kapitel. Efter varje läst kapitel ska man skriva upp de ord man inte förstod och ta reda på dess betydelse. 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att följa läsplaneringen, vara aktiv på lektionerna och skriva i din läslogg.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: