Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2 ht 2016

Skapad 2016-08-18 15:08 i Surteskolan Ale
Grundskola 2 Musik

Du ska sjunga i grupp, lyssna på musik, spela på enkla rytminstrument samt delta i rörelselekar. Du ska pröva att skapa musik med utgångspunkt i text eller bild.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska tillsammans med andra lyssna på, skapa och framföra musik, samt känna tilltro till din egen förmåga att sjunga och spela.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Bedömning - vad och hur

Vad

- att du sjunger med i de sånger vi sjunger
- att du spelar olika rytminstrument och övar på att hålla takten
- att du kan lyssna på musik och berätta vilka känslor och tankar du fick när du lyssnade
- att du skapar enkla former av musik utifrån text eller bild
Hur
Se matris.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
Vi leker lekar med ljud- och musikanknytning.
Vi tränar rytmik med rytmikinstrument och rörelselekar.
Vi lyssnar och upplever olika sorters musik.
Du tränar på att ge enkla omdömen av det egna muciserandet.
Vi kommer att sjunga psalmer, anpassade till jul och sommar.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: