Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Fg Laborativt arbete med rapportskrivning Åk 8 ht 16

Skapad 2016-08-18 15:21 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Naturvetenskapens uppgift är att skapa frågeställningar, göra undersökningar, iaktta och beskriva för att hjälpa oss att få så stor förståelse som möjligt för vår omvärld.
Grundskola 8 Fysik Kemi Biologi

Naturvetenskapens uppgift är att skapa frågeställningar, göra undersökningar, iaktta och beskriva för att hjälpa oss att få så stor förståelse som möjligt för vår omvärld. 

Du ska nu repetera och utveckla de olika momenten som ingår i laborativt arbete.

Innehåll

Mål

Du ska under arbetet utveckla dina kunskaper i naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Arbetets innehåll

Du ska planera en undersökning, genomföra den och tolka resultatet. I slutsatstsen ska du, förutom att du tolkar och ev. förklarar resultatet, även ha med felkällor och förslag på förbättringar.

Allt ska redovisas i en tydlig och fullständig laborationsrapport.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och redovisningsform

Arbetet ska göras under 3 lektioner i vecka 34-35.

 • Du ska enskilt planera en laboration där du kan få svar på en frågeställning som vi har ställt. Glöm ej att skriva en hypotes med motivering till vad du tror kommer att hända. Även risker och åtgärder ska finnas med i din planering.
 • Ni får därefter utföra laborationen två och två. I anslutning till att laborationen genomförs skriver ni ner era resultat.
 • Då laborationen är klar skriver du själv en slutsats där du tolkar ditt resultat och besvarar uppgiftens frågeställning. Kan du förklarar varför resultatet blev som det blev skriver du även det i slutsatsen.  Du ska även diskutera felkällor och försöka ge förslag på förbättringar så att resultatet blir ännu mer tillförlitligt.
 • Det är bra om du kan ge förslag på en egen frågeställning, och hur den kan undersökas, som har med frågeställningen att göra.
 • Hela ditt laborationsarbete ska redovisas i en laborationsrapport (ett Classroom-dokument) enligt den mall som finns på NO-siterma.
 • Vid ett tillfälle kommer du att få kamratrespons på din rapport och dess innehåll.

Visa din kunskap - Bedömning

Din rapport kommer att bedömas under arbetets gång av 1-2 kamrater och efter avslutat arbete av oss lärare.

Kopplingar till läroplan

 • Ke  E 9
  Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 9
  I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 9
  Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
 • Ke  E 9
  Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
 • Ke  E 9
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Reflektion

1. Hur använde du dig av mallen då du skrev din laborationsrapport?

2. Hur använde du dig av mallen då du gjorde din kamratbedömning?

3. Vad menas med felkällor i en undersökning?

4. Vad ska du tänka på då du gör laborationer och skriver rapporter händanefter? Välj ut de 2 viktigaste sakerna som du kan förbättra.

Matriser

Fy Bi Ke
NF Kunskapstabell Kemi 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 5
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Aspekt 8
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: