Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla mekanismer

Skapad 2016-08-18 15:33 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Teknik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att:

 • Förklara vad de sex enkla maskinerna är
 • Förklara hur vi använder oss av de sex enkla maskinerna i vardagen
 • Rita en enkel skiss av en enkel konstruktion
 • Reflektera över hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Enskilt och i grupp
 • Se på film
 • Gemensamma diskussioner
 • Rita 
 • Konstruera rörliga djurmodeller 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara hur vi använder oss av de sex enkla maskinerna
 • skissa och konstruera en rörlig djurmodell


Hur bedömer jag detta:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag tittar på din djurkonstruktion 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: