Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 16 åk 9 Hi Samhället under1800-talet Asv

Skapad 2016-08-18 15:39 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Historia

Arbetsområdet behandlar det europeiska samhällets utveckling under 1800-talet.

Innehåll

Mål för elev

 • Du skall kunna beskriva hur samhället i Europas länder förändras samt förklara orsakerna. 
 • Du ska kunna förklara nationalismen och imperialismen uppkomst och utbredning. 
 • Du ska kunna resonera om hur olika händelser, tankar och idéer påverkar människornas levnadsförhållanden och hur dessa händelser kan användas i olika sammanhang.

Innehåll

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att:

 • förklara orsaker till händelser och resonera om hur dessa på olika sätt påverkat människors liv.
 • resonera kring hur historia kan användas.

Genomförande

Ni kommer att arbeta med uppgifter i par eller i grupp där ni ska träna på att förklara hur orsaker, se hur dessa samverkar och förstärker varandra. Vi kommer att arbeta med att analysera bilder och studera hur människan i olika tider använt historia i olika sammanhang och syften. Istället för ett sammanfattande prov kommer vi ha förhör där fokus ligger på att redogöra för orsaker och visa på hur orsaker påverkar och förstärker varandra samt resonera hur människan använder historia.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Samhället under 1800-talet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingarExempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att jordbruket förändrades var för att man gjorde en jordsammanslagning.”
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingarExempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att förändringar gjordes inom jordbruket var att man gjorde en jordsammanslagning, även kallat skiftesreform ... det berodde på att man ville öka produktionen inom jordbruket”
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att man gjorde förändringar inom jordbruket var för att man ville öka produktionen därför att man på så sätt kunde höja levandsstandarden. En annan orsak till att förändringar skedde var den tekniska utvecklingen ... Allt detta ledde till att befolkningen ökade ... Befolkningsökningen ledde till en urbanisering därför att...”
Värdera/granska
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan föra ett enkelt resonemang kring hur man kan använda historia i olika syften. ”Bilden av den industriella revolutionen kan man använda för att visa på hur bra det är med teknisk utveckling”
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan föra ett utvecklat resonemang kring hur man kan använda historia i olika syften. ”Bilden av den industriella revolutionen kan man använda för att visa på hur bra det är med teknisk utveckling...man kan också visa hur detta var en förutsättning för demokratisk utveckling”
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. Exempel: Du kan föra ett välutvecklat resonemang kring hur historia kan användas i olika syften. ” Bilden av den industriella revolutionen kan man använda för att visa på hur bra det är med teknisk utveckling...man kan också visa hur detta var en förutsättning för demokratisk utveckling...anledningen till detta var...genom att knyta historiska händelser till nutiden kan man visa på...”
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: