Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 3 Engelska

Skapad 2016-08-18 15:47 i Emausskolan Västerås Stad
En planering i engelska för år 3.
Grundskola 3 Engelska

Under år 3 kommer vi att arbeta med ämnesområdena: mig själv, mitt hus, kläder, mitt klassrum, saker i vår omgivning, lekplatsen, siffror och tal 0-20, färger, kroppsdelar, djur, familjen och bondgården. Vi kommer även att arbeta med sånger och ramsor samt enkla ord och fraser. Dessutom lyssnar vi på talad engelska.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi tränar ord och fraser i lek, ramsor, talkör och sånger.
 • Vi tittar på enkla engelska filmer.
 • Vi gör enkla skriftliga övningar och stenciler.
 • Vi övar på att berätta något enkelt om oss själva för varandra.
 • Vi lär oss enkla sånger och ramsor på engelska.
 • Vi övar med olika spel t.ex. "Lycko" och appar på ipad.
 • Vi jobbar i läromedel Happy. 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • aktivt delta i talkörer, ramsor och sånger
 • förstå och uttala några ord och fraser inom välbekanta ämnesområden
 • enkelt presentera dig själv t.ex. med namn och ålder
 • räkna till 20 på engelska
 • Förstå olika prepositioner. 

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att aktivt delta i klassrumsaktiviteter och övningar
 • Genom lärares observationer
 • Genom samtal och dialog med lärare och klasskamrater
 • Genom praktiska övningar, t.ex. med "Lycko" , i-Pad och Happy.

Matriser

En
Engelska år 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Presentation
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan på ett enkelt sätt med inövade fraser presentera sig själv, t.ex. genom att berätta sitt namn, ålder, berätta något man tycker om/inte tycker om...
Kan på ett utförligare sätt och med egna fraser och meningar berätta om sig själv och/eller sina intressen.
Familjen
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan orden för några familjemedlemmar.
Kan flera ord för familjemedlemmar.
Mitt hus
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan säga något om var jag bor. Kunna nämna några möbler.
Kan mer utförligt beskriva var och hur jag bor samt nämna flera möbler.
Färger
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan de flesta vanliga färgerna.
Kan alla vanliga färger.
Räkna
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Räknar till 10.
Räknar högre än till 10.
Kläder
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känner till och kan benämna några av våra vanligaste klädesplagg.
Kan benämna våra vanligaste klädesplagg i lättare meningar.
Mitt klassrum
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kunna benämna de vanligaste orden i vår klassrumsmiljö. Känna till några av propositionerna: "in the middle", "in", "under" och "on".
Kunna benämna de vanligaste orden i vår klassrumsmiljö. Kunna sätta in dem i meningar med prepositioner som "in the middle", "in", "under" och "on".
Kroppsdelar
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan några ord för olika kroppsdelar samt känna till plural-s vid flertal.
Kan orden för många olika kroppsdelar samt kunna säga dessa även i plural.
Djur
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan namnen på några vanliga husdjur. Känna till några av prepositionerna: "in", "between", "behind", "under" och "in front of".
Kan många namn på vanliga husdjur. Kan sätta in dem i meningar med prepositioner som "in", "between", "behind", "under" och "in front of".
Saker i vår omgivning
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kunna benämna några saker i vår omgivning. Känna till orden för gammal och ny samt för läsa och leka.
Kunna benämna många saker i vår omgivning. Kunna orden för gammal och ny samt för läsa och leka.
Lekplatsen
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känna till några ord för olika saker på lekplatsen. Känna igen några vanliga verb.
Kunna många ord för olika saker på lekplatsen. Kunna några vanliga verb.
Bondgården
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känna till några ord för de vanligaste djuren på bondgården. Känna till skillnaden mellan "is" och "are".
Kunna många ord för de vanligaste djuren på bondgården. Kunna skillnaden mellan "is" och "are".
Sånger och ramsor
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Deltar i gemensam sång och ramsa på engelska.
Kan på egen hand sjunga en sång eller säga en ramsa på engelska.
Ord och fraser
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan använda ord och begrepp i enkla fraser som övats in.
Kan formulera egna meningar och fraser av ord som övats in.
Lyssna/läsa
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kunna färglägga med viss säkerhet efter en enkel instruktion. Kunna ställa en enkel fråga med viss säkerhet.
Kunna färglägga med stor säkerhet efter en enkel instruktion. Kunna ställa enklare frågor med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: