Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gylle mall

Skapad 2016-08-18 15:59 i Gylle skola Borlänge
Gemensam PP-mall för Gylle Skola i Borlänge.
Grundskola F – 9

Här skriver du en kort info om vad arbetsområdet skall handla om. Gärna något som fångar elevernas intresse och gör dem nyfikna och skapar förförståelse. Eventuellt i form av en frågeställning, en ”teaser” (behöver inte nödvändigtvis vara i pappersform) eller en löpsedel.
Om arbetet innefattar fler ämnen så klargör det här.

Innehåll

Tidsplan

  • Här skriver du över vilka veckor arbetet kommer att sträcka sig.

Förmågor att utveckla

  • Här kopplar du in vilka förmågor eleven får möjlighet att utveckla (Lgr 11).
  • Koppla gärna in delar ur Läroplanen som även handlar om vår norm- och värderings-arbete.

Centralt Innehåll

Vilket ämnesinnehåll kommer från vilket ämne. (Lgr11)

Mål

Här konkretiserar du förmågorna, det vill säga vad eleverna ska uppnå.

Arbetssätt, metod och material

 

Här skriver du:

* Hur klassen ska arbeta och med vad (litteratur, källor, verktyg/redskap).

* Hur kan elevens delaktighet synliggöras i planering, genomförande, redovisning och utvärdering

* Hur du löser arbetssättet för elever med inlärningssvårigheter, alternativt ett annat

förstaspråk än svenska.

Bedömning

Här konkretiserar du redovisningsform, hur eleven vill/bör/kan få visa sina kunskaper, samt vilken lärare som kommer att bedöma vad om det är ett ämnesövergripande arbetsområde.

Uppgifter

  • Döp om den här rubriken så den passar din PP

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: