👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2016-08-18 18:06 i Snöstorpsskolan Halmstad
Bildplanering för åk 5
Grundskola 5 Bild

På bilden i år kommer vi att jobba med illustrationer till text, 3D-bilder, formbara material, konstanalys och foto med redigering.

Innehåll

Våra mål

 

Du ska:

- kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår (kommunikativ förmåga).

- kunna använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck (procedurförmåga).

- kunna utveckla idéer genom att använda samtida och historiska bilder (metakognitiv förmåga).

- kunna använda ord och begrepp för att kunna samtala om bilder (begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga).

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Göra illustrationer till olika texter
 • Skapa tredimensionella bilder
 • Använda formbara material t. ex. gips
 • Ta foto och redigera
 • Samtala om olika typer av bilder

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

-  kunna göra en enkel illustration till en text.

- kunna göra bilder och figurer i 3D.

- kunna utveckla idéer genom att fotografera och redigera.

- kunna samtala om olika typer av bilder.

 

Mer än godtagbara kunskaper

-  kunna göra en illustration till en text så att texten framhävs.

- kunna göra bilder och figurer i 3D med rätt proportioner.

- kunna utveckla idéer genom att fotografera och redigera.

- kunna samtala om olika typer av bilder och leda diskussionen framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3