Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska tema 1, Mysterier och modiga barn

Skapad 2016-08-18 19:01 i Lövängsskolan Västerås Stad
Under vårt första svenska tema kommer vi att varva arbete i Simsalabim 4 med högläsning av Roald Dahls bok Häxorna.
Grundskola 4

Genom högläsning av boken häxorna kommer vi att bekanta oss med lästrategierna. I det första temat kommer fokus främst att ligga på strategierna förförståelse samt frågor på texten. Arbetet kommer att ske både enskilt, i lärpar, muntligt och skriftligt. Diskussioner enligt EPA. 

Varvat med detta arbete kommer utvalda delar av Simsalbim 4 kap.1 Mysterier och modiga barn att behandlas. 

Innehåll

Syfte

Svenskundervisningens syfte är att du ska utveckla din förmåga att:

...formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

...läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

...anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

...urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Vad vi ska lära oss:

Muntligt berättande
-Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Lyssna
-Kunna använda lässtrategier: Förförståelse.

Läsa
-Kunna presentera texter i olika skapande former så att textens budskap blir tydligt: måla.
-Kunna använda lässtrategier: frågor på texten.

- Kunna läsa skönlitteratur med flyt.

Skriva
-Kunna använda regler för skiljetecken.
-Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
-Kunna ge och använda respons för att bearbeta och utveckla texter.
-Kunna skriva en text med tydligt innehåll: berättande text.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser

Mysterier och modiga barn

FÖRMÅGA
FÖRTYDLIGADE KUNSKAPSKRAV
Har inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Läsflyt
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Kunna läsa skönlitteratur med flyt.
Du behöver träna mer.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser mysterieböcker med mycket gott flyt.
Läsförståelse
Kunna förstå texters budskap genom muntligt berättande.
Du behöver träna mer.
Du visar grundläggande förståelse.
Du visar god förståelse.
Du visar mycket god förståelse.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Kunna skriva en berättande text med tydlig handling.
Du behöver träna mer.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Du har god språklig variation.
Skiljetecken
Urskilja språkliga normer.
Kunna använda regler för skiljetecken.
Du behöver träna mer.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med viss säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med relativt god säkerhet.
I dina texter använder du grundläggande regler för skiljetecken med god säkerhet.
Tala
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Kunna tala inför en grupp så att innehållet blir tydligt.
Du behöver träna mer.
Du framför ditt tal på ett enkelt sätt.
Du framför ditt tal på ett utvecklat sätt.
Du framför ditt tal på ett välutvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: