Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2016-08-18 19:28 i Apalbyskolan Västerås Stad
Vi ska ta oss igenom en resa genom vårt fantastiska Sverige och få lära oss mer om vårt avlånga land.
Grundskola 4 Geografi Svenska

Genom arbetet med Sverige ska du få veta mycket om landet du bor i. Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp. Du kommer att få visa dina kunskaper på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet geografi och svenska ska eleven utveckla sin förmåga att:
- kunna använda en karta och utläsa information från den
- läsa och ta till sig faktatexter
- använda sig av olika faktatexter
- få kännedom om Sveriges namngeografi
- få kunskaper om geografiska förhållanden

Centrala innehållet

Du kommer att arbeta med att:
- studera kartan och lära dig att få information från den
- lära dig namn på Sveriges landskap, samt var i Sverige de ligger
- lära dig namn på orter, berg, hav och vatten i Sverige
- arbeta och läsa om Sveriges landsdelar
- läsa texter, arbeta med tankekartor, skriva text, rita kartor och bilder
- se filmer om Sveriges olika landsdelar och naturtyper                                                                                                                                              - följa serien Geografens testamente                                                                                                                                                                          - göra en egen Sverigebok med kartor och fakta om Sverige

Kunskapskrav

Det betyder för dig:

- du ska kunna beskriva olika naturtyper
- du ska kunna sätta ut Sveriges landskap på kartan
- du ska kunna sätta ut namn på orter, berg, hav och vatten i Sverige
- du ska kunna använda en karta
- du ska kunna läsa och ta till dig faktatexter
- du ska kunna förstå de geografiska begrepp som finns i våra texter
- du ska kunna skriva en faktatext med hjälp av stödord/geografiska begrepp


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Sverige

Du har till viss del nått målet.
Du har nått målet.
Jag känner till naturtyper i olika delar av Sverige.
Jag kan sätta ut Sveriges landskap på kartan.
Jag kan sätta ut namn på svenska berg, orter, sjöar och vatten på kartan.
Jag kan läsa och ta till mig en faktatext.
Jag kan skriva en faktatext med hjälp av stödord/geografiska begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: