Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2016-08-18 19:54 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Kraft och Tryck
Grundskola 9
...

Innehåll

Varför skall du lära dig grunderna i Kraft och Tryck?

För att du...

 • skall kunna använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ställning i frågor som rör teknik, miljö och samhälle.

 • skall kunna genomföra systematiska undersökningar

 • skall kunna använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

2. Mål för arbetsområde

När vi avslutat området ska du kunna visa att du når följande kunskapskrav.

Kopplingar till läroplan

 •  Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas
 •  Ha kunskap om tryck, värme och temperatur i sammanhang med materiens olika former
 •  Kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor om fysikens tillämpningar i samhället och i tekniska anordningar som förekommer i elevens vardag

3. Bedömning

När arbetsområdet är avslutat ska du ha lämnat in alla uppgifter, varit med på de flesta laborationer och genomgångar och varit aktiv på dem.

Du ska också ha varit delaktig i diskussionerna och visat på kunskapsutvärderingen att du når upp till kunskapskraven för förmågor för minst betyget E.

Jag bedömer hur du använder begrepp vid diskussioner och laborationsresultat och hur du använder dina teoretiska och praktiska kunskaper om kraft och tryck.

Se även bedömningsmatris under fliken bedömning.

4. Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av gemensamma och individuella genomgångar, diskussioner, eget arbete samt laborationer.

Uppgifter

 • Laboration 1

 • Laboration 1

 • Uppgift 1 Kraft

 • Uppgift 1 Kraft

 • Laboration 1

Matriser

Kraft och tryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: