Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - reflekterande läsning

Skapad 2016-08-18 20:56 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vi läser för att uppleva, tänka och lära!
Grundskola 4 Svenska

Vi läser skönlitteratur och facklitteratur enskilt och tillsammans, reflekterar över det vi läst och läser för att lära och uppleva.

Innehåll

Avsnitt 1

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Så här gör vi:

* Vi läser tyst varje dag. Ibland berättar vi för varandra om vad vi läst, ibland ställer fröken en fråga om läsningen som vi får fundera på och prata om i klassen. Ibland får vi en fråga som vi funderar över i vår Läslogg. Efter att vi funderat själva och formulerat oss delar vi med oss till bänkkamraten eller hela klassen.

* När vi läst ut en bok sammanfattar vi handlingen i Läsdagboken och berättar sedan om boken för klassen när vi har Boktips.

* Fröken läser högt för oss varje dag. Ibland stannar hon upp i läsningen och tänker högt kring ett ord, en formulering eller händelse. Hon hjälper oss att använda olika lässtrategier när vi läser och lyssnar, t.ex. att förutspå, att sammanfatta handling, att ställa frågor på texten, att lista ut nya ord och att skapa inre bilder. Ibland får en fråga eller frågeställning som vi ska skriva om i Läsloggen innan vi delar med oss.

* Vi har många böcker att välja på i vårt klassrum, lånar i skolans bibliotek och besöker Fregatten då och då för att låna böcker hem.

* När vi läser faktatexter t.ex. i so-ämnena hjälper fröken oss att förstå vad vi ska läsa om genom att ge oss förförståelse. Det kan hon göra genom att "packa upp" texten, hjälpa oss med svåra ord och begrepp, ställa frågor på texten både faktafrågor och djupare frågor där man måste göra egna slutsatser. Ibland sammanfattar vi vad vi lärt oss tillsammans t.ex. i en tankekarta.

* Vi läser olika sorters texter och tittar vi på vad de har för tydliga drag så att vi sedan själva kan skriva egna texter i olika genrer.

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: