Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan: Sverige

Skapad 2016-08-18 21:01 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 4 Geografi Svenska Religionskunskap

Vi lär oss att förstå och använda karta och atlas. Tillsammans lär vi oss mer om vårt eget land, Sverige. Hur ser det ut i vårt avlånga land och varför ser det ut så? I slutet av arbetsområdet samarbetar vi med svenskan och tränar på att skriva faktatexter. Då kommer du att få söka fakta och skriva om ett av våra svenska landskap.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Så här gör vi

* Vi tränar att hitta i kartboken, tittar på olika slags kartor och lär oss hur de ska användas och tolkas,

* Vi lär oss hur Sverige ser ut och varför, vilka de olika landskapstyperna är och vad som kännetecknar dem. Det gör vi genom att läsa i geografi-boken och samtala om vad vi läst, se filmserien "Geografens testamente - Den stora Sverigeresan" och andra filmer,

* Vi får också undervisning i hur Sverige är indelat; i landsdelar, län, landskap och kommuner, och lär oss viktiga begrepp som t.ex. tätort, folkmängd, kvadratkilometer och vik, bukt, kust, skärgård etc. 

* Vi tränar på att lära oss namnen på de svenska landskapen, samt viktiga orter, berg, hav och vatten. Det gör vi genom blindkartor och träningsprogram på dator/läsplatta.

* Vi jobbar med faktatexter i svenskan och kommer att få söka fakta om ett svenskt landskap, skriva en faktatext, kombinera text med bild och redovisa för klassen.

Detta bedöms

* hur väl du förstår vad en karta är och hur den används,

* hur väl du känner till några grundläggande egenskaper hos svenska landskapstyper och hur landskapstypen påverkar liv och verksamhet i olika delar av landet,

* hur väl du kan placera Sveriges landsdelar och landskap på en blindkarta och om du även kan namnge några viktiga svenska städer, berg, hav och vatten,

* att din faktatext innehåller relevant och viktig fakta om ditt landskap, att du klarat av att söka, välja och sammanställa fakta från olika källor samt hur du presenterar ditt arbete för klasskamrater och andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: