Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 2

Skapad 2016-08-18 21:12 i Stora Högaskolan Stenungsund
Genom rörelse och kunskap om vår kropp lär vi oss att må bra.
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Genom rörelse och kunskap om vår kropp lär vi oss att må bra.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Undervisning

 • Alla ska byta om inför idrottslektionerna och duscha efteråt. Vi har uppvärmningsaktiviteter vid varje lektionsstart.
 • Vi talar om vilka regler som gäller för aktiviteten för att förebygga skador och öka hänsynstagandet.
 • Vi kommer att använda kroppen och röra på oss på olika sätt genom bl.annat gå, springa, hoppa, klättra, dansa, och använda olika redskap. Vi tränar oss på avslappning.
 • Genom att leka tillsammans med andra och utföra olika idrotter kommer vi bl.a. träna oss på att samarbeta och då även öva oss på att så väl vinna som att förlora.
 • Vi kommer också att samtala om upplevelser under lek och andra rörelseaktiviteter.
 • Vi kommer att orientera oss närmiljön med hjälp av enklare kartor.
 • Vi tränar oss på vattenvett och lär oss grunderna i bröstsim.
 • Vi kommer att vistas i naturen och samtala om allemansrätten.
 • Du kommer att få möjlighet att vara med och leda en aktivitet under en lektion med dina kamrater.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

 • aktivt delta i alla aktiviteter efter bästa förmåga.
 •  välja samt genomfört en aktivitet under lektionen.
 • göra rörelser som passar för aktiviteten.
 • följa aktiviteternas olika regler.
 • känna till allemansrätten.
 • känna till hur man beter sig vid och i vatten.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: