Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2016-08-18 21:22 i Strandängsskolan F-6 Båstad
HT 2016
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle.

Innehåll

Syfte/mål - Lgr 11:

Förmågan att:

… formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

… läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

… urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

… söka information från olika källor.

Centralt ämnesinnehåll:

Läsa och återberätta böcker.

Läsa faktatexter för barn.

Skriva med handstil som andra kan läsa och skriva på IPad

Skriva berättelser med början, händelse och slut.

Skriva enkla faktatexter.

Stava ord som du ofta använder.

Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Berätta så att andra förstår

Ta emot instruktioner t.ex. om vad du ska göra.

Undervisning - hur ska förmågorna tränas:

Läsa och återberätta böcker.

Läsa faktatexter för barn.

Skriva med handstil som andra kan läsa och skriva på IPad

Skriva berättelser med början, händelse och slut.

Skriva enkla faktatexter.

Stava ord som du ofta använder.

Skriva meningar med stor bokstav och punkt.

Berätta så att andra förstår

Ta emot instruktioner t.ex. om vad du ska göra.

Bedömning:

Eleverna läser både enskilt och i grupp.

Eleverna har hemläsning varje vecka.

Eleverna arbetar med olika läsförståelseuppgifter, enskilt och i grupp.

Vid det tematiska arbetet får eleverna läsa faktatexter och besvara frågor muntligt och skriftligt.

Eleverna berättar kring olika saker muntligt.

Läsfixarna.

Eleverna skriver olika slags texter på IPad/dator eller för hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: