Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ht 2016 år 2

Skapad 2016-08-18 21:44 i Ljungbyskolan Falkenberg
Skriva läsligt för hand. Skriva sig till läsning på I-paden
Grundskola 2 Svenska

Skriva är kul!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • utveckla elevens intresse för skrivprocessen 
 • skapa en positiv känsla kring skrivandet 
 • få eleven att känna glädje inför sina skrivuppgifter
 • ge dem verktygen de behöver för att utveckla sitt skrivande på den nivå de befinner sig

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

             Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning, 
 • skriva tydligt t.ex genom en tydlig handstil, använda stor bokstav, använda punkt och frågetecken samt att stava vanliga ord rätt
 • bearbeta texter i samband med själv-och kamratbedömning

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar mot kunskapskraven i år 3 genom att:

Skriva för hand läsligt/ skriva på I-pad ASL ( att skriva sig till läsning)

träna på att stava ord som ofta förekommer i de texter barnen läser

skriva sagor och berättelser med början, handling och slut

låta eleverna komplettera sina texter med bilder som stöd

reflektera kring och utvärdera sina texter, t ex genom att samtala kring dem tillsammans med en kamrat

Vi kommer att arbeta med boken zick-zack som lär eleverna grunderna att till att skriva argumenterande, beskrivande, berättande, förklarande, instruerande och återberättande text

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: