Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik i vårt närområde - SO

Skapad 2016-08-18 22:42 i Bruksskolan Färgelanda
Vi arbetar med trafik och säkerhet samt kartan. Vi prövar också att göra en enklare undersökning.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Trafik Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad.

Innehåll

Trafik

Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler och hur en säker cykel är utrustad.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken, både när man går och när man cyklar.  
 

Undervisningens innehåll

     

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

 

 • höger och vänster.
 • känna igen några vanliga trafikmärken.
 • vilken sida av vägen man ska gå på.
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
 • vilken sida av vägen man ska cykla på.
 • hur en säker cykel ser ut.
 • varför man ska ha reflex
 • om miljöfrågor kopplade till trafik
 • att med hjälp av en bild i ditt huvud förklara vägen för någon hem till dig.
 • att med hjälp av en fysisk karta beskriva vägen hem till dig genom att ta fasta på någon plats, gräns eller läge.
 • att göra en enkel undersökning om vårt transportsätt till skolan och redovisa med hjälp av tabeller och diagram.

Hur?

Vi ska:

 • öva praktiskt ute i trafiken
 • se korta filmer
 • måla trafikmärken
 • måla egna kartor samt öva oss att avläsa andras
 • göra skriftliga arbetsuppgifter
 • göra en statistisk undersökning om hur alla tar sig till skolan

Bedömning

Du ska:

 • kunna vänster och höger.
 • kunna några vanliga trafikmärken.
 • veta vilken sida av vägen man ska gå på.
 • veta hur man går över en väg på ett säkert sätt.
 • veta vilken sida av vägen man ska cykla på.
 • veta hur en säker cykel är utrustad. 
 • veta varför man ska ha reflex
 • veta att en bil släpper ut avgaser som är giftiga för miljön, och ge exempel på miljövänligare alternativ.
 • kunna förklara vägen hem till dig för någon
 • kunna peka ut tex. skolan på en riktig karta av närområdet
 • kunna rita upp och läsa av en tabell och ett diagram

 

Bedömningen görs i bedömningsmatrisen "Trafik årskurs 3"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik årskurs 3

Öva mer
Jag kan med hjälp av läraren
Jag kan
Jag kan till viss del
Jag är säker
Jag kan helt
Höger och vänster
Kan höger och vänster.
Trafikmärken:
Kan: stopp, cykelbana, gångbana, övergångsställe, och känna igen varningsmärken.
Regler för gående
Veta vilken sida man går på och hur och var man går över en väg.
Regler för cyklister
Veta vilken sida man cyklar på, Lagar som gäller.
Säker cykel
Veta hur en säker cykel ser ut. (fungerande broms, ringklocka, reflexer, belysning)
Miljö
Veta att en bil släpper ut avgaser som är farliga för miljön. Miljövänligare alternativ är att åka buss eller cykla.
Mental karta
Du kan med hjälp av en inre bild förklara vägen hem till dig.
Fysisk karta
Du kan med en karta över närområdet peka ut en bestämd plats tex.skolan
Säkerhet
Du kan förklara varför man ska ha reflex.
Undersökning av färdsätt
Du kan rita upp och läsa av en tabell och ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: