Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund, empati och kamratskap

Skapad 2016-08-19 06:25 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Ett ämnesövergripande arbetsområde som handlar om kamratskap, empati och allas lika värde.
Grundskola 4 – 6 Biologi Samhällskunskap Svenska Religionskunskap

Ett ämnesövergripande arbetsområde som handlar om kamratskap, empati och allas lika värde.

Innehåll

EQ v. 34-37 2016

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Du kommer att få utveckla:

-Din förmåga att kommunicera.

-Din förmåga att resonera kring moraliska frågeställningar.

-Din förmåga att argumentera för dina åsikter.

-Din förmåga att reflektera över livsfrågor.

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer

-Få delta i olika gruppövningar.

-Arbeta med olika klasskamrater i olika gruppsammansättningar under lektionerna.

-Delta i diskussioner i dessa frågor.

-Titta på film och diskutera innehållet.

-Använda olika estetiska uttryck så som dans och drama.

 

 

Bedömningar

Vi kommer att bedöma:

-Din förmåga att kommunicera.

-Din förmåga att resonera kring moraliska frågeställningar.

-Din förmåga att argumentera för dina åsikter.

-Din förmåga att reflektera över livsfrågor, identitet, jämställdhet och ansvar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: