Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2016-08-19 06:34 i Tegelbruksskolan Falun
Grundskola 3 Teknik
Teknik -vad är det?

Innehåll

Syfte:

Se kopplingarna till läroplanen.

Mål:

När arbetsområdet är slut ska du kunna,

 

 • ge exempel på tekniska lösningar
 • ge exempel på hur olika föremål förändrat över tid
 • diskutera och samtal om varför olika tekniska föremål förändrats över tid.

Undervisning/arbetsätt

Vi kommer att:

 • undersöka
 • göra jämförelser
 • använda bilder och filmer mm.

Bedömning;

Jag kommer att: bedöma:

 • dina arbeten, enskilt och i grupp,
 • hur du deltar och bidrar i diskussioner
 • genom enskilda- och gruppsamtal.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: