Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi - samhällskunskap

Skapad 2016-08-19 08:07 i Wallbergsskolan Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap

Ekonomi handlar om pengar. Det kan handla om ekonomin för en enskild person, en familj, ett företag, ett samhälle, för ett land eller hela världens ekonomi. I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på den privata ekonomin, men också visa på samband mellan den privata och offentliga ekonomin. 

 

Innehåll

Innehåll

 1. Ekonomiska begrepp (se viktiga begrepp på första sidan i ditt häfte) 
 2. Pengars betydelse, både för individen och för samhället.
 3. Hushållets ekonomi, vilka vanliga inkomster och utgifter som finns.
 4. Samhällets ekonomi - inkomster, skatter och utgifter.
 5. Vad staten får skattepengar ifrån och vad de används till. 
 6. Det ekonomiska kretsloppet.
 7. Undersöka, reflektera över och diskutera elevnära ekonomiska samhällsfrågor. 

Förmågor vi tränar i detta arbetsområde:

 • Analysförmågan (att analysera t.ex. orsaker till, konsekvenser av och förslag på lösningar/förbättringar, se samband och se utifrån olika perspektiv)
 • Kommunikativa förmågan (att kommunicera t.ex. föra resonemang, uttrycka ståndpunkter och argumentera)
 • Informationshanteringasförmågan (att bearbeta fakta t.ex. söka information, använda kartor, olika källor och diagram samt att förhålla sig källkritisk)
 • Begreppsförmågan (att visa att man förstår t.ex. förklara betydelsen av olika begrepp, beskriva med andra ord, använda begrepp i rätt sammanhang när du resonerar och förklarar)

 

Matriser

Sh
Bedömning utifrån kunskapskraven

E
C
A
Ämne
Att ha kunskaper om och förstå ekonomiska samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll.
Eleven har goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera.
Eleven har mycket goda kunskaper om ekonomiska strukturer i samhället. Ex: Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv
Ämne
Att se samband och använda begrepp
Eleven kan beskriva enkla samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Du kan visa på enkla samband mellan privat ekonomi och offentlig ekonomi, t.ex. att man måste betala skatt och att man får barnbidrag om man har barn.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Du kan beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi genom att visa hur de hänger ihop med egna enkla exempel.
Eleven kan beskriva komplexa samband inom ekonomiska strukturer i samhället. Eleven använder då begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Du kan utförligt beskriva samband mellan privat och offentlig ekonomi, med hjälp av egna exempel och du kan dra egna slutsatser.
Att resonera utifrån elevnära samhällsfrågor och uttrycka ståndpunkter med underbyggda argument/motiveringar.
Eleven kan undersöka elevnära ekonomiska samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda argument. Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Ex. Du kan ta ställning i en fråga och underbygga det till viss del som t.ex. att du hellre skulle köpa Krav-odlad mat för att det är bättre för miljön. Den är dyrare men det är viktigare att tänka på miljön.
Eleven kan undersöka elevnära ekonomiska samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med relativt väl utvecklade resonemang. Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter med relativt väl utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan undersöka elevnära ekonomiska samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med väl utvecklade resonemang. Eleven värderar och uttrycker ståndpunkter med väl utvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: