Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren på Linehed

Skapad 2016-08-19 09:02 i Linehedsskolan Halmstad
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Under de kommande 10 veckorna kommer du att få skriva en bok som en riktig författare. Du kommer att få arbeta individuellt med en större skrivuppgift som vi kallar för Den magiska dörren. Uppgiften går ut på att du själv ska skriva och skapa nio kapitel. Som sen kommer bli en bok med namnet Den magiska dörren. Din berättelse kommer att handla om en alldeles vanlig skola med alldeles vanliga elever, en magisk dörr och en okänd, främmande värld. Inför varje nytt kapitel kommer du få stöd och hjälp med instruktioner. Du kommer att få skriva både digitalt samt med papper och penna. Du kommer också att få rita egna bilder till din text. I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler. Du kommer även att få träna på att "rätta" din egen och andras texter.

Innehåll

Förmågor från kursplanen


Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

 

 • använder stor bokstav, punkt, frågetecken på rätt ställe.
 • kan stava vanliga ord.
 • skapar din text, med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätter ihop dina texter med passande bilder,
 • ser och kan berätta om dina egna och andras texter,
 • kan förbättrar dina texter, med hjälp av kamraters eller lärarens stöd/respons.
 • kunna ta muntliga och skriftliga instruktioner 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA

Osäker
Ganska säker
Säker
Inledning, handling och avslut.
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att få till en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Jag behöver ibland stöd för att få en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Jag kan arbeta självständigt och vet nästan alltid hur jag ska skriva en tydlig inledning, handling och avslut på mina kapitel.
Skiljetecken och stavning
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att komma ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag behöver stöd för att vara säker på hur ord stavas.
Jag kommer ibland ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag känner mig ganska säker på stavningen men chansar ibland.
Jag kommer ofta ihåg att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Jag känner mig säker på stavningen och stavar nästan alltid rätt.
Kombinera text och bild
 • Sv  1-3
Jag behöver stöd för att mina bilder ska passa med mina texter.
Jag kan ganska ofta på egen hand arbeta för att en bild och text ska fungera bra tillsammans
Jag kan på egen hand nästan alltid arbeta för att en bild och en text ska fungera bra tillsammans.
Ge och ta respons
 • Sv  1-3
Jag kan med stöd kontrollera att de viktiga delarna i kapitlet finns med, när jag läser min egen eller andras texter.
Jag kan ganska ofta på egen hand kontrollera vad som finns med och vad som saknas, när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan ganska ofta tala om vad som behöver förbättras
Jag kan på egen hand nästan alltid kontrollera vad som finns med och vad som saknas när jag läser min egen eller andras texter. Jag kan nästan alltid tala om vad som behöver förbättras
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: