Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakskeppet, högläsning och gruppläsning, grammatik och stavning

Skapad 2016-08-19 09:26 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 4 Svenska

Även på Petites tid hände det en massa spännande men även hemska saker. Hur var det egentligen att vara en 10-årig flicka under vikingatiden? Hur kan vi som lever idag känna igen oss i Petite och hennes liv? Vilka likheter hittar du? Vilka är de stora skillnaderna? 

Hur tränar vi vår läsförståelse? Vad är en läslogg? Vilka är de största ordklasserna och vilka stavningsregler är de vanligaste?

Innehåll

De stora frågorna! Vad är läsförståelse?

Varför är det viktigt att ha högläsning?
Vad lär jag mig i min gruppläsningsgrupp?

 • Hur fungerar våra lässtrategier?
 • Vad är viktigt att tänka på när jag läser?
 • Hur kan vi hjälpas åt att koppla texten till oss själva?

 

 

Avsnitt 2

Grammatik

Vi kommer under den här tiden att arbeta med formen i vårt språk, med hjälp av berättelsen om Petite och vi kommer att titta på Grammatikbolaget. Vi kommer även att träna våra svåra ord.

Formen är grammatik, våra ordklasser, stavning och skrivregler.

 

Hur ska jag arbeta?

Du kommer att läsa i grupp i skolan varje vecka.

I skolan kommer du tillsammans med din läsgrupp att få läsa i en skönlitterär bok. Ni kommer att hjälpas åt att skriva en läslogg.

 

Vilka förmågor tränar jag på i ämnet svenska?

Hur kommer jag bli bedömd?

Precis som vi alltid gör så kommer vi gå igenom vad vi bedömer och hur du ska göra för att nå så långt som möjligt.

Du kommer att träna din läsförståelse för att du läser med hjälp av strategier och boksamtal.

DU kommer också att få skriva sammanfattningar av det du läst.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Drakskeppet, högläsning och gruppläsning, grammatik och stavning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: