Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - liv, arter, växter

Skapad 2016-08-19 09:30 i Nolbyskolan Alingsås
Vad är biologi? Hur kan vi veta så mycket om biologi? Vad är levande? Hur kan man sortera olika arter inom djur- och växtriket? Vad innebär allemansrätten? Detta undersöker vi tillsammans under detta tema.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Vad är biologi? Vad är levande? Hur kommer det sig att vi har så stora kunskaper inom biologi idag? Hur kan man sortera olika arter inom djur- och växtarter? Vad innebär allemansrätten? Detta undersöker vi tillsammans under detta tema.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med "Boken om biologi" av Hans Persson samt arbeta praktiskt med att artbestämma och sortera växter och djur. Vi tittar på hur en cell ser ut. Vi repeterar vad som kan kallas levande och diskuterar olika begrepp som t ex biologisk mångfald. Vi diskuterar också för- och nackdelar med biologisk mångfald. Allemansrätten kommer in i detta tema och vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen samt för- och nackdelar med allemansrätten. Vi repeterar också hur man genomför en undersökning.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara vad biologi är
 • berätta något om varför vi har så stora kunskaper om biologi idag
 • enkelt förklara vad en cell är
 • berätta om hur man kan sortera olika växter och djur och hur man artbestämmer dessa
 • berätta om vad allemansrätten innebär.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
 • Bi  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
 • Bi  A 6
  Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: