Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordning i myllret 16/17

Skapad 2016-08-19 09:49 i 0 Lyrfågelskolan Trollhättan
Grundskola 4 – 6 Biologi

I det här arbetsområdet får du bland annat lära dig mer om hur djur delas in i olika djurgrupper och vad det finns för likheter och skillnader mellan dem.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

Beskriva och förklara hur djur är indelade i olika grupper, släkter, familjer och arter.
Beskriva likheter och skillnader mellan olika djurgrupper.

Arbetssätt

Du kommer att få...

Läsa i Upptäck Biologi.
Se på strömmande video.
Skriva faktablad på datorn om djur i olika djurgrupper.
Läsa om Carl von Linné och hans arbete om att dela in växter och djur.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma:

Din förmåga att beskriva och berätta om olika djur från olika djurgrupper.
Din förmåga att beskriva skillnader och likheter mellan olika djur och djurgrupper.

Dokumentation

Dina faktblad om djur i olika djurgrupper.
Läxförhör på arbetsområdet.
Utvärdering av arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: