Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De spännande fåglarna!

Skapad 2016-08-19 10:11 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Temat syftar till kunskap och förståelse för fåglars liv och uppbyggnad, livsvanor, flyttning och olika arters plats i ekosystemen. Även hur fåglarna påverkas av oss människor.
Grundskola F – 6 Biologi
Fåglarnas liv, vanor och flyttning. Vad de äter, hur de bygger bon, föder upp ungar och hur de klarar vintrarna och långa flyttningar.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • namnge de vanligaste fåglarna
 • skillnaden på stannfågel och flyttfågel och namnge några av varje sort
 • berätta om hur vi delar in fåglar efter utseende och vanor
 • berätta om hur människan kan påverka fågellivet

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få se hur fåglar delas in i släkten och varför och hur olika arter i svensk natur lever. Det blir främst lärarledd undervisning men också någon exkursion i närområdet. Du får se uppstoppade fåglar och döda, färska fåglar samt filmer och bilder-

Visa vad du lärt dig

Du skall kunna namnge de vanligaste fåglarna. Du ska förstå skillnaderna mellan olika släkten av fåglar. Du ska känna till våra vanligaste fåglar och berätta om skillnaden mellan stannfågel och flyttfågel. Du visar vad du lärt dig genom både bild och text.

Tidsram

Vi börjar vecka 33 och avslutar temat vecka 39.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris. Matrisen olika nivåer ska inte tolkas som betygssteg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Fåglarna - liv och samband

Rubrik 1

Nivå 1
Eleven når målen med liten marginal. Har grundkunskaper och kan dra enkla slutsatser.
Nivå 2
Eleven når målen med god marginal. Har goda kunskaper och kan se samband och dra slutsatser.
Nivå 3
Eleven når målen med mycket god marginal. Kan dra avancerade slutsatser och redogör väl för sina kunskaper.
Aspekt 1
Fåglars indelning och vad som är typiskt för olika släkten och deras levnadsvanor.
Känner till några olika typer av fåglar och kan dra slutsatser om några fåglars vanor utifrån utseendet.
Känner till minst fyra olika typer av fåglar och kan dra slutsatser om fåglarnas vanor och flyttningsbeteende utifrån utseendet.
Känner till minst sex olika typer av fåglar och kan dra slutsatser om fåglarnas vanor, livsmiljö och flyttning utifrån utseendet.
Ny aspekt
Att se samband mellan fågelarters liv och människans påverkan på naturen. Ex jordbruk, skogsbruk och utsläpp.
Kan se att olika fågelarter påverkas på olika sätt och kan ge egna konkreta exempel i ord eller bild.
Kan se att olika fågelarter påverkas på olika sätt. Kan ge exempel på fåglar som gynnas av människan och andra som missgynnas. Kan ge flera egna konkreta exempel i ord eller bild.
Kan se att olika fågelarter påverkas på olika sätt och kan ge välutvecklade exempel på fåglar som påverkas av jordbruket, skogsbruket och av giftspridning. Kan förklara väl i ord och bild.
Ny aspekt
Att känna till ett antal vanliga fågelarter och fåglars olika flyttningsvanor.
Kan namnge flera vanliga fåglar och kan beskriva minst två olika typer av flyttningsvanor hos fåglar.
Kan namnge minst tio vanliga fåglar och kan beskriva minst tre olika typer av flyttningsvanor hos fåglar.
Kan namnge minst femton vanliga fåglar och kan beskriva minst tre olika typer av flyttningsvanor hos fåglar. (väderflyttare, strykfåglar, datumflyttare)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: