Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 4

Skapad 2016-08-19 10:20 i Snöstorpsskolan Halmstad
Taluppfattning
Grundskola 4 Matematik

Nu ska vi lära oss mer om vårt talsystem! Vi kommer att prata om ental, tiotal, hundratal och tusental! Vi ska bli säkra på att jämföra och storleksordna tal och lära oss mer om tallinjen.

Innehåll

Våra mål

Du ska:
- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000 (Procedurförmåga)
- kunna ordna tal efter storlek (Procedurförmåga)
- kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje (Procedurförmåga)
-förstå begreppen (Begreppsförmåga):

tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje
- kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

- arbeta med kap 1 i Matteborgen 4A

- ha par- och klassdiskussioner

- använda EPA-modellen (Ensam, Par, Alla)

- använda olika metoder - och jämföra varandras metoder

- arbeta med olika problemlösningsuppgifter

- arbeta med olika program på Chromebooken såsom skolplus och elevspel

- spela mattespel

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

Godtagbara kunskaper

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000 (procedurförmåga)
- kunna ordna tal efter storlek (Procedurförmåga)
- kunna läsa av, sätta ut tal på samt skapa en tallinje (Procedurförmåga)
-förklara begreppen (Begreppsförmåga):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje
- kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter med en fungerande metod (Metakognitiv förmåga).

 

Mer än godtagbara kunskaper

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10.000 (procedurförmåga)
- kunna ordna tal efter storlek (procedurförmåga)
- kunna läsa av ,sätta ut tal på samt skapa en tallinje med positiva och negativa tal (procedurförmåga)
-förklara och använda begreppen (Begreppsförmåga):
tal
siffra
talsort
tusental
hundratal
tiotal
ental
tallinje
-kunna lösa enkla problemlösningsuppgifter med olika metoder (Metakognitiv förmåga).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: