Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Interaction - Eng 8 HT16

Skapad 2016-08-19 10:28 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska

In this project we read about and discuss different ways of interacting, mainly through social media and gaming. 

Innehåll

Mål

I arbetsområdet "Interaction" är målet att du ska:

 • kunna läsa och förstå de olika texterna vi arbetar med
 • öka ditt ordförråd
 • kunna samtala och diskutera kring temat
 • kunna skriva en krönika, med egna tankar och åsikter
 • kunna oregelbunden plural och genitiv (grammatik)

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Arbetets innehåll

 • Vi arbetar med första delen i boken Magic 9 "Interaction".
 • Vi läser olika texter om spelande och sociala medier
 • Vi lyssnar på TED-talk om spelande.
 • Vi diskuterar hur vi interagerar med varandra på sociala medier och genom spelande, fördelar och nackdelar
 • Vi skriver krönikor med personliga reflektioner 

Utvärdering

Har du nått målen för arbetsområdet? Ja/nej. Motivera varför.
Vilka uppgifter var bra/mindre bra?
Vad hade gjort att du lärt dig mer?

Matriser

En
Interaction - Eng 8 HT16

Interaction - skriftlig uppgift Krönika

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Ordförråd, stavning & grammatik
Krönika
Du använder ett enkelt språk och har ett grundläggande ordförråd. Du uttrycker dig begripligt och kan använda dig av en del språkliga regler, men det förekommer fel som stör förståelsen.
Du har ett ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer. Du uttrycker dig ganska tydligt och kan använda dig av språkliga regler. Dina språkfel stör inte förståelsen.
Du har ett avancerat ordförråd som gör att du kan variera ditt språk, du använder till exempel synonymer och idiomatiska uttryck. Du uttrycker dig tydligt och behärskar de språkliga reglerna. Du gör få språkfel.
Textbindning och struktur
Krönika
Du använder kortare meningar och binder ibland ihop dem med enkla bindeord, till exempel "and" och "but".
Du binder ofta ihop dina meningar. Det finns en röd tråd i det du skriver. Texten har struktur (stycken/inledning/avslutning).
Du binder ihop dina meningar. Det finns en tydlig röd tråd i det du skriver. Texten har en klar struktur med inledning, styckeindelning och avslutning.
Skriftlig interaktion
Krönika
Du kan uttrycka dig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: