Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division HT år 4

Skapad 2016-08-19 10:42 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Det här arbetsområdet handlar om division och multiplikation. Vi ska lära oss hur man räknar kort division och hur man multiplicerar ett flersiffrigt tal. Vi ska också träna på multiplikationstabellerna, så att vi blir säkra på dem.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Konkretiserade mål

 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda "varje talsort för sig - strategin" vid multiplikation med ett flersiffrigt tal
 • Kunna räkna med kort division
 • Kunna multiplicera med 10 och 100
 • Kunna välja räknesätt vid textuppgifter

Bedömning

I slutet av arbetsområdet har vi ett litet test, där du får chansen att känna efter hur säker du är på de olika momenten.
Sedan fyller du i matrisen för Baskunskaper. Jag fyller i samma matris när jag har rättat. /Renée

Uppgifter

Matriser

Ma
Baskunskaper

Kan välja räknesätt när du löser textuppgifter
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan räkna kort division
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan multiplicera med ett flersiffrigt tal
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan gröna hörnet i multiplikationstabellen
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan gula hörnen i multiplikationstabellen
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan röda hörnet i multiplikationstabellen
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: