Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion HT år 4

Skapad 2016-08-19 10:45 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Det här arbetsområdet handlar om subtraktion och addition. Vi ska träna på olika sätt att tänka när vi subtraherar och adderar.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Konkretiserade mål

 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop
 • Förstå likhetstecknets innebörd
 • Kunna använda "varje talsort för sig - strategin" vid addition och subtraktion
 • Kunna använda strategin "uppräkning" (räkna hur långt det är mellan talen) vid subtraktioner där det är lämpligt
 • Kunna använda algoritm (uppställning) vid addition och subtraktion
 • Kunna välja räknesätt vid textuppgifter

Bedömning

I slutet av arbetsområdet har vi ett litet test, där du får chansen att känna efter hur säker du är på de olika momenten.
Sedan fyller du i matrisen för Baskunskaper. Jag fyller i samma matris när jag har rättat. /Renée

Matriser

Ma
Baskunskaper

Kan använda likhetstecknet på rätt sätt
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan addera varje talsort för sig
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan subtrahera varje talsort för sig
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan additionsalgoritmen
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan subtraktionsalgoritmen
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan räkna ut subtraktioner med hjälp av "uppräkning"
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Kan välja addition/subtraktion vid texttal
Kan inte
Osäker
Ganska säker
Helt säker
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: