Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåmesen - Babblarna - TSS fsk 16/17

Skapad 2016-08-19 10:51 i Fågelsångs förskola Lunds för- och grundskolor
Mall för att göra en pedagogisk planering för projekten i sin undervisningsgrupp.
Förskola

På förskolorna inom Fågelsångs ansvarsområde vill vi ha en övergripande nyfikenhetsfråga som ska finnas med i varje projekt. Läsårets nyfikenhetsfråga är: Vad kan lärande återkoppling/återkopplat lärande vara?

Innehåll

Mål och målkriterier

Barnen ska känna sig trygga, trivas, utvecklas och ha roligt!

LpFö mål när det gäller vårt tema:

 Vi kommer börja arbeta med Babblarna denna termin. Detta för att ge barnen möjligheten att:

  • utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
  • utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter, och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Babblarna är ett gäng härliga figurer som bland annat tar oss med på olika ljudformuleringar, och som kommer att vara med på vår färd mot djupare kunskaper om mycket.

Babblarna har alla olika karaktärer som de kommer att delge oss. På så sätt kan vi också lära oss att vi alla är olika, och att vi alla har lika värde - vi är inkluderade i varandra, och vi respekterar varandra.

Metoder och arbetssätt

Vi vill arbeta med variation. Ge barnen olika upplevelser och erfarenheter av samma fenomen. Fördjupa barns erfarenheter genom konkreta material/situationer.

Vi väljer att arbeta med Babblarna på grund av att barnen har visat intresse för dessa genom att så fort tillfälle har givits har de pratat om dessa, velat lyssna på deras låtar, tittat på bilder av dessa, pratat med sina föräldrar hemma om dessa. Dessutom hade vi med Babblarna i vårt tema förra terminen - i liten skala

Med detta i tanke kommer vi att fördjupa oss i Babblarna - några i taget som barnen har visat intresse för t ex Bibbi, som står för matematik och bygg & konstruktion

Vi kommer att arbeta aktivt med dessa karaktärer. Vi följer med i barnens intresse – på deras resa till kunskap. Barnen är våra guider i detta.

Lärande miljö

Vi hoppas på att kunna använda oss av böcker, bilder, filmer, sång & musik, Babblarnas Facebook sida, konkreta material och eventuella studiebesök till andra förskolor som också arbetar med Babblarna.

Vi kommer även att dokumentera och samtala tillsammans med barnen. Detta material kommer att synas i vår blogg och på våra väggar i våra lokaler – Så, välkommen in och ta del av barnens resa!

Variation ska finnas konkret, både inne och ute.

Så här börjar vi

Genom att starta upp Babblarna, alla barn och personal tillsammans ger vi varandra en gemensam upplevelse som vi kan bygga vidare på. Personalen spelar upp en saga med Babblarna där deras olika karaktärer visas. Sedan går vi vidare med en Babblare i taget, som är med barnen och de tillsammans kan lära sig nya saker/ få förnyad kunskap.

Vad kan vi från början om/med Babblarna – och vad kan vi med fördjupad kunskap med hjälp av Babblarna?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: