Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2 med Diamantjakten

Skapad 2016-08-19 11:25 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola F – 9 Svenska
I Diamantjakten får vi följa eleverna Asta, Bea och Cesar som skickar ut en nalle i världen.

Innehåll

Syfte

 • Sv
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med boken Diamantjakten, med tillhörande läsebok. Där kommer vi bland att prata om bokens innehåll.

Du kommer att få arbeta självständigt samt tillsammans med andra.

Du kommer att få läsa, skriva, tala samt se på film.

 

Du ska kunna/bedömning; 

Skriva:

 • Skriva texter med buskap och handling för hand eller på dator.
 • Skriva texter läsligt för sig själv och för andra.
 • Stava vanligt förekommande ord med allt större säkerhet.
 • Göra mellanrum mellan ord.
 • Skriva meningar med stor bokstav och punkt och ibland använda andra skiljetecken.
 • Hitta ett verktyg till hjälp för att planera sitt skrivande tex tankekarta eller listor.
 • Använda datorn för att bearbeta sina texter.
 • Visa intresse för att förbättra sina texter.

Läsa:

 • Läsa längre texter och ord med komplicerade konsonantförbindelser.
 • Använda ljudning och helordsläsning, rätta sig själv vid läsning.
 • Automatisera läsningen och läsa enklare meningar med flyt.
 • Samtala och återberätta, besvara och ställa egna frågor på texter du läser för att få förståelse. Göra kopplingar till egna erfarenheter.
 • Använda olika lässtrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser.
 • Läsa mellan raderna.
 • Uppfatta den “röda tråden” i en berättelse.

Tala:

 • Berätta i grupp så att andra förstår vad du menar.
 • Återberätta så att andra förstår vad du menar.
 • Berätta sammanhängande så att poängen blir tydlig.
 • Beskriva olika saker så att andra förstår.
 • Ge och ta muntliga instruktioner.
 • Tala om vad du tycker och tänker samt kunna lyssna på andras åsikter.

 

Vi använder oss av bedömningsmatrisen "Nya språket lyfter".

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: