Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seriearbete ht 2016

Skapad 2016-08-19 11:31 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbete kommer elever att skaffa sig kännedom om serier och dess övergripande historia. Eleverna kommer att ge en muntlig presentation av en serieskapare och dess verk. De kommer dessutom att få omvandla olika typer av texter, exempelvis från serie till novell.
Grundskola 7 Svenska

Det har äntligen blivit dags att jobba med serier, denna oslagbara kombination av text och bildberättande! Vi kommer att jobba med serier och dess historia, men även titta närmre på speciella verk och dess skapare. Som avslutning kommer ni att själva jobba med både noveller och serier på ett lite ovanligare sätt!

 

Innehåll

Mål

Vad du som elev förväntas kunna i slutet av arbetet:
*Du ska ha en generell överblick gällande seriernas historia.

*Du ska veta vad som kännetecknar en serie

*Du ska känna till olika sorters serier och serie-genrer

*Du ska känna till några olika serieskapare och deras verk

*Du ska känna till vad som berättarmässigt skiljer en serie från exempelvis skönlitteratur. Vad är t. ex lättare respektive svårare att uttrycka i text än i bild?

*Du ska kunna skapa en serie

 

Vad du ska ha skapat i slutet av arbetet:

*En muntlig redovisning av en serie och dess serieskapare.

En storyboard för att kunna berätta i serieform*

'Omvandla en av de tre novell du läst till en serie!

*Omvandla valfritt kapitel av Shaun Tan´s serie ”Ankomsten” till text,

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetets innehåll

Vi kommer att gemensamt lära oss om serier, dess historia, och vad som kännetecknar en serie. Eleverna kommer att göra en muntlig redovisning, samt två arbeten gällande text och bild. 

Vi kommer att arbeta med serier vecka 34-38

v.34 Vi går igenom häfte med information om serier, och börjar arbeta på den muntliga redovisningen!

v.35  Arbetet kring muntlig redovisning fortsätter. Redovisning börjar senast torsdag. Läsning av tre noveller och serieromanen "Ankomsten".

v.36 De muntliga redovisningarna avslutas. Läsning av tre noveller och "Ankomsten" färdig. Genomgång på hur man kan omvandla text till serier och vice versa.

v.37 Arbete med att omvandla text till serier och serier till text.

v.38 Fortsatt arbete med textomvandling. Inlämning senast slutet av torsdagslektionen.

 

Bedömning och redovisning

Du kommer att bedömas vid följande tre tillfällen:

*Vid din muntliga redovisning kring en serie och en serieskapare (vecka 35-36)

*När din omvandlade "Novell till serie" lämnas in. (vecka 38)

*När textversionen av ett kapitel ur serien "Ankomsten" lämnas in (vecka 38)

 

 

Reflektion

* Vad tycker du att du lärt dig dig under detta arbete?

*Vad var svårt med arbetet?

* Vad var lättare med arbetet?

* Vad tycker du skulle vara annorlunda för att göra arbetet bättre?

Matriser

Sv
Seriearbete ht 2016

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förtydliga texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntlig redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: