Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Profil Tyska Elevens Val årskurs 5

Skapad 2016-08-19 12:41 i Victoriaskolan Grundskolor
Elevens Val Tyska årskurs 5
Grundskola 5 Moderna språk - elevens val
Språkinlärningen i årskurs 5 är en process som kräver kontinuerlig repetition. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva korta texter
 • Berättelser, pjäser, dikter och sånger
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck

Arbetsområden

 • Repetition av tidigare kunskaper
 • Berätta mer utförligt om dig själv, din familj och vänner
 • Årstider, Månader, dagar, datum, klocka
 • Vädret
 • Kropen
 • Fritidsaktiviteter
 • Realia; traditioner, fester, historia, politik, aktuella händelser, fakta om de tyskspråkiga länderna

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 

 • Muntligt kommunikation med hjälp av dialoger
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter
 • Projekt / enskild arbete kring Tyskland / Österrike / Schweiz / Liechtenstein
 • Vi arbetar bland annat med boken "Der Sprung 1"

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden
 • uttrycka dig så att andra förstå
 • läsa och förstå enkla texter som handlar om välbekanta ämnen
 • kunna skriva enkla texter och dialoger som innehåller fraser och meningar från välbekanta ämnesområden
 • reflektera kring hur människor lever i tysktalande länder i jämförelse med Sverige

 

Bedömning sker med hjälp av bl a:

 • muntligt deltagande och presentationer
 • läxor/läxförhör 
 • tester och inlämningsuppgifter

 

Arbetsområde vecka  34 - 43

 

Repetera

- att presentera sig, sin familj

- träna uttal

- språkkunskaper kring: idrott, djur, veckodagar, månader, årstider, klocka, skola

- repetera ordklasser (substantiv, verb och adjektiv), räkneord och siffror

 

Tema: 

Mat och måltider, traditioner kring mat.

Fakta om de tysktalande länderna.

I mån av tid tema "Kläder" och "Sagor"

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: