Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderi tema selfie åk 8-9

Skapad 2016-08-19 13:04 i Gylle skola Borlänge
Broderiuppgift
Grundskola 8 – 9 Slöjd
Vi tränar grundstygn och lär oss om världens broderier, från dalarnas påsöm till japanska sashikostygn. Efter att vi övat tekniker tillverkas ett slöjdföremål. Terminen avslutas med redovisning.

Innehåll

Tidsplan

Terminen kommer vi att fördela ungefär på följande sätt:

Lektion 1: introduktion samt uppgift "tolka ett broderi", ser en powerpointpresentationen "selfie" och startar med planering och design, skapar en mapp

Lektion 2: information om betyg och bedömning i slöjd, eleverna sätter betygsmål, fortsätta med planering av broderi, bildspel "broderi"

Lektion 3: teknikövning bygga en bakgrund med hjälp av färg/göra klart 

Lektion 4: teknikövning: brodera grundstygn

Lektion 5: tolka ett uttryck, teoretisk uppgift. Vi betraktar ett eller flera konstverk. Bedömningsuppgift.

Lektion 6-11: genomföra/skapa ett broderi

Lektion 12-13: förbereda och genomföra redovisning av arbetet

 

Centralt Innehåll

Utöver det centrala ämnesinnehållet arbetar slöjden med de övergripande målen. Exempelvis genom att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationell perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.

Mål

Du lär dig hur man broderar de olika grundstygnen. Du använder och lär dig om olika nålar, mönstringsverktyg såsom stämplar och schabloner.

Du lär dig att använda datorn, skrivare, scanner, ljusbord och kopiator som hjälpmedel när du designar broderiets bakgrund samt skalpell och skärmatta när du tillverkar ditt original.

Tekniker som ingår i uppgiften är broderi, tygtryck och eventuellt symaskinssömnad.

Reflektion, analys och dokumentation.

Under arbetets gång kommer du att skriva en planering där du med hjälp av slöjdens ord beskriver hur ditt arbete går till och hur ditt slöjdföremål växer fram. Du ska reflektera över varför det blir som det blir och hur det kan bli ännu bättre! Din planering och dina skisser på arbeten samlar du i din slöjdmapp. Denna mapp är underlag för kommande betyg. I samtal med slöjdgruppen kommer läraren regelbundet att lyfta fram exempel från ditt och andra elevers arbeten där du får möjlighet att lära dig genom andras erfarenheter och koppla det till ditt eget arbete.

Du lär dig hur broderier kan se ut i olika kulturer.

Arbetssätt, metod och material

Lektionen inleds alltid med en kort genomgång vad som ska göras under arbetspasset. När det praktiska arbetet startat så finns det instruktionsfilmer som elever kan se på i sin egen takt genom att använda slöjdens Ipads (två stycken) eller egen mobil. Samtliga filmer finns som QR-koder som gör det enkelt att ta fram dem och även ta hem och titta om man vill.

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen och vecka 4 stämmer lärare och elev av terminsmålen.

Redovisningar sker i slutet av terminen. Sammanfattande metoder (ledning och stimulans):

* QR koder som eleverna kan ta hem eller titta på under lektionstid

* Dagordning på tavlan/dagens lektion

* Appen diktation; möjlighet att läsa in text istället för att skriva den

* Filmer på många instruktioner/moment

* Muntliga och skriftliga instruktioner, oftast med förklarande bilder.

* Steg-för-steg exempel som eleverna kan undersöka genom att både se och känna

* En ”börja” eller hjälptext vid analys

Bedömning

* En teoretisk uppgift "tolka ett broderi"

* Lektionsarbetet bedöms under en eller flera observationslektoner (du får reda på i förväg vilken lektion det gäller)

* Planering, design, provlappar, skisser, mönster, ritningar mm som du har arbetat med och som du sparat i mappen bedöms

* Din färdiga broderiarbete

* Din redovisning eller presentation

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Designuppgift

 • Teknikövningar

 • Tolka ett broderi

 • Ditt slöjdarbete

 • Redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Gylle bedömningsaspekter slöjd förmåga 4, bedömning till startuppgiften "Tolka uttryck"

Nivå 0
Ej godkänd nivå (inte gjort klart uppgiften)
Nivå 1
Kunskapskravet lyder: "Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer"
Nivå 2
Kunskapskravet lyder: "Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer"
Ny nivå 3
Kunskapskravet lyder: "Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer"
Beskriva och tolka
Beskriv en teknik eller ett föremåls färg och form, koppla till egna erfarenheter
Inga färger, former eller kombinationer
Beskriver kortfattat färger, former eller kombinationer och berättar kort om sina egna erfarenheter.
Beskriver detaljerat färger, former eller kombinationer och berättar om sina egna erfarenheter eller ideer.
Beskriver detaljerat färger, former eller kombinationer. Jämför med andra färger, former, tekniker eller föremål och berättar mer om egna erfarenheter eller utvecklingsmöjligheter.
Resonemang
Resonera kring en teknik
Inga kopplingar finns beskrivna
Har studerat färg/form eller tekniker i en eller flera kulturer och berättar kort om detta
Har jämfört färg/form eller tekniker mellan olika kulturer och berättar utvecklat om detta
Har jämfört färg/form eller tekniker mellan olika kulturer och berättar välutvecklat om detta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: