Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Oxleds förskolor, Soldatängens förskola, Röda avdelningen hösten 2016

Skapad 2016-08-19 13:04 i Soldatängens förskola Partille
Kopiera mallen och byt namn på den till "teamplan för X avdelning hösten 2016"
Förskola

Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Innehåll

Vår vision

Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

Fokusområden Partille

Allas lika värde

Professionalitet

Framåtanda

Fokusområden Oxleds förskolor 2016-2017

I år har Oxleds förskolor valt tre fokusområden

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalietsarbete
 • Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 
 • Estetiska lärprocesser

 

Var är vi?

 

 

VAR ÄR VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/prioriterade områden.

"Pedagogisk dokumentation Systematiskt kvalitetsarbete/Unikum"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 
 Just nu är vi i en inskolningsfas, vad gällande barn, föräldrar och nya kollegor.

Vårt största mål är att barnen ska lära känna oss pedagoger, att de känner sig trygga och de har roligt på förskolan. Som (delvis) nytt arbetslag så ska vi även lära känna varandra, vilken barnsyn har vi? Ta tillvara på varandras kompetenser och vad vi har i vår ryggsäck som vi kan plocka upp.

Vi har nu under en lång stund pratat med varandra om vem vi är i vår yrkesroll. Vad är vi intresserade av? Vad har vi svårt för? Vad triggas vi av? Vilka utmaningar har vi som pedagoger och arbetstlag detta året?

Då vi har flera barn som behöver extra stöd behövs det att vi gör både teoretiska och praktiska kullebyttor, om och om igen.

 

MÅL: Få en trygg barngrupp där alla barn får utvecklas i sin egna takt.

Vart ska vi?

 VART SKA VI?

Utgå från Oxleds förskolors fokusområden/ prioriterade områden. 

"Pedagogisk dokumentation/Systematiskt kvalitetsarbete/ Unikum?"
"Värdegrunden - Förhållningssätt - Likabehandling- hur möter vi alla barn?"

"Estetiska lärprocesser"

 

Rödas mål:

 

1. En trygg och harmonisk barngrupp.

Hur: Att vi är aktiva och delaktiga pedagoger. Vem har jag framför mig? Hur möter jag hen på bästa sätt? Vi ska dela in barnen i smågrupper för att lära känna barnen på bästa sätt. Vi har litteratur (kompisböcker) som vi arbetar med. Hur ska vi vara mot varandra? Vi kommer fortsätta att arbeta med Snick och Snack som påvisar varandras olikheter men att man kan leka med varandra ändå. Det är också viktigt att barnen vågar visa sina känslor för varandra och oss vuxna. När ett barn är ledsen, saknar sina föräldrar eller liknande, att bekräfta deras känslouttryck att allt vad de känner är okej.

Önskat läge: Att varje barn när de kommer till förskolan SKA känna sig trygga, bekräftade, och att de finner sin vardag som rolig och lärorik! Detta önskade läge kommer förhoppningsvis infinna sig om ovan nämda genomförs.

Läroplan:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur gör vi?

 

 HUR GÖR VI?

 • Smågrupper- språkgrupp
 • Närvarande pedagoger
 • Samtal med barnen
 • Inlyssnande samtal
 • Tid
 • Kompissol
 • Kompisböcker
 • Snick och snack
 • Utveckla "Tomtebo", "Trollköping" till tex "Sagoköping".
 • Måndagsplaneringarna ska vi diskutera/utvärdera och dokumentera vart vi befinner oss.

 

 Önskade läget:

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: